Real Plus Emlak Gayrimenkul Danışmanlık İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Real Plus Emlak Gayrimenkul Danışmanlık İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Real Plus Emlak Gayrimenkul Danışmanlık İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Real Plus Emlak Gayrimenkul Danışmanlık İhracat Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 60 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Burgucuoğlu tarafından kuruldu.


Real Plus Emlak Gayrimenkul Danışmanlık İhracat Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 60 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Burgucuoğlu tarafından kuruldu.

Real Plus Emlak Gayrimenkul Danışmanlık İhracat Ticaret Limited Şirketi konusu:
A-) EMLAK ve GAYRİMENKUL 1- Arsa, arazi ve bina alım satımı, kat karşılığı inşaatlarla devre mülk işlemlerinde aracılık hizmetleri vermek. 2- Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve tevhit işlemleri yapmak, imar durumlarını çıkarmak, projelendirmek. 3- Gayrimenkul alım satımı yapmak, kiralamak, kiraya vermek. 4- Konut ve iş yeri alanları geliştirme ve gayrimenkuller ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, inşaat sözleşmeleri hazırlamak, her türlü izin,ruhsat ve uygulama belgesi almak. 5- Konusu ile ilgili seminerler ile konferanslar tertiplemek, yayınlar çıkarmak, konusu ile ilgili kitaplar basmak, alıp satmak ithal veya ihraç etmek. 6- Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları ile mükellefiyet tesis etmek. 7- Konusu ile ilgili danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek. B-) DANIŞMANLIK 1- İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. 2- Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda danışmanlık yapmak, işlemlerini yürütmek. 3- Şirketlerin personel bordrolarını, personel özlük hizmetlerini dışarıdan yapmak. 4- Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışarıdan kalıcı veya geçici iş gücü temin etmek, iş gücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, taşeronluk hizmetleri vermek. 5- Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. 6- Şirketlere dışarıdan basın ve halkla ilişkiler danışmanlık hizmetleri vermek, tanıtım garantasyonları, kampanyaları düzenlemek 7- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması 8- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi 9- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi 10- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi 11- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. C-İNŞAAT 1- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşlarının ve belediyelerin inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, organizasyonlar düzenlemek. 3- Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4- Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 6- Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7- Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Sultantepe Mah. Şeyh Yokuşu Sok. No:13/4 ÜSKÜDAR