Reysaş GYO SPK başvurusunda bulundu!

Reysaş GYO SPK başvurusunda bulundu!

Reysaş GYO SPK başvurusunda bulundu. Reysaş gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Reysaş GYO SPK başvurusunda bulundu.


Reysaş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimiz 29.11.2012-18.02.2013 tarihleri arasında yaptığı özel durum açıklamaları ile, geri alım programı kapsamında 1.500.000 adet Şirket hissesi alımı yaptığını KAP'ta kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurmuştur.


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 379.maddesi 1.fıkrasında "Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan ve bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez." hükmü yer almaktadır. Maddenin geri kalan bölümünde buna ilişkin usuller açıklanmakta ancak %10'u aşmayan bu payların elden çıkartılması ile ilgili herhangi bir süre ve zorunluluk öngörülmemektedir.


Diğer yandan TTK'nın 382.maddesinde 379. maddedeki hükümlere bağlı olmaksızın şirketin kendi paylarını iktisap edebileceği istisnai durumlar sıralanmakta, 383.maddede ise payların ivazsız olarak herhangi bir sınırlama olmaksızın iktisap edilebileceği belirtilmektedir. Elden çıkarmayı düzenleyen 384.madde ise 382.ve 383.maddeler uyarınca iktisap edilen payları kapsamakta ve bunların Şirket sermayesinin %10'unu aşması halinde üç yıl içinde elden çıkartılmasını zorunlu tutmaktadır.


Bu nedenle Şirketimiz geri almış olduğu ve sermayenin %10'unun altında kalan payların 6102 sayılı TTK'nın izin verdiği şekilde Şirketimiz aktifinde taşınmaya devam etmesine izin verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.


Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.