Reysaş Taşımacılık'ın arazi, arsa ve binalarının değer artışı 300 milyon TL!

Reysaş Taşımacılık'ın arazi, arsa ve binalarının değer artışı 300 milyon TL!

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında,  gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemeleri sonuçlandı. Değer artışı yaklaşık 300 milyon TL olacak. 


Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlıklar içindeki arazi, arsa ve binaların değerlemesi hakkında açıklama yaptı. 

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemeleri sonuçlandı. Değer artışı yaklaşık 300 milyon TL olacak. 

Reysaş Taşımacılık'ın KAP açıklaması:
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemeleri sonuçlanmış olup, değer artışı yaklaşık 300 milyon TL olacaktır. Söz konusu değer artışının kesin rakamı ve Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır. 
  
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.