Rifat Çelebi mimarlığı yeniden tanımladı!

Rifat Çelebi mimarlığı yeniden tanımladı!Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rifat Çelebi, mimarlığın mekan yaratmak olarak açıklanamayacak kadar derin bir meslek olduğunu dile getirdiHasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rifat Çelebi, mimarlığın mekan yaratmak olarak açıklanamayacak kadar derin bir meslek olduğunu vurguladı. YENİDEN TANIMLANMALI 


Prof Dr Rifat Çelebi; "Mimarlık; sadece mekan yaratmak olarak açıklanamayacak kadar derin bir meslek. Özellikle günümüzde bu değerli mesleğin anlamını yenilemek, güncellemek gerektiğini düşünüyorum. Akıllı binalar, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, kentsel dönüşüm gibi kavramlar bize Mimarlık tanımını birkez daha yapma gereğini hissettiriyor. 

Mimarlığı ülke ölçeği ve evrensel ölçekte ele aldığımızda önemi daha da artıyor ve ortaya çıkıyor Buğun ülkeleri, kentleri, yaşam alanlannı oluşturan belki de tek meslek Mimarlık" diyerek mimarlığın önemine değindi. 


SORUMLULUK ARTIYOR

 Çelebi, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin tüm bunlara eklenen önemli bir konumu da, içinde bulunduğu tarihi bir dokuya sahip olduğunu belirterek; "Bir yanımızda Urfa, bir yanımızda Mardin gibi çok önemli uygarlıklara merkez olmuş kentsel dokular olduğunu da düşünürsek, bölgenin tek Mimarlık Bölümü ne ev sahipliği yapmak, hem sosyal sorumluluğumuzu hem de mesleki sorumluluğumuzu artınyor. Buradan mezun olacak oğrencil^ de bu sorumluluğun en önemli parçası olacaktır. 

Önemle hatırlatmak isterim ki. Mimarlık bir yaşam biçimidir Bizlerin de bu yaşam biçimini sahiplenirken ilk yapmamız gereken, önce Gaziantep'in yararlanacağı, sonrasında da tüm ülke ölçeğinin sürdürülebilir bir şekilde konumlanabileceği bir yaklaşımla mesleğimizi öğrenmek ve sahiplenmek olmalıdır. 

Gaziantep, bugün ülke içinde stratejik bir konuma sahip. 

Sosyopolitik açıdan baktığımızda da, üzerinde yaşadığımız topraklann ne kadar önemli olduğunu fazlaca anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Burada Mimarlık mesleğine düşen görev, gelecek nesillere de bu değerli toprakların zarar görmeden, en güzel şekilde inşa edilerek aktanlmasını sağlamaktır Diğer bir ifadeyle; "sürdürülebilirlikle tasarlamak" hepimizin görevi olmalıdır" şeklinde konuştu. 


MİMARLIK, SANATTIR

 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rifat Çelebi; "Mimarlık bir bilim olduğu kadar bir sanat dalıdır. Bu bakış açısıyla tasarlamak bize ayn bir sorumluluk ve bir o kadar da keyif veriyor. Tüm dünyada bu değerli ve çok renkli meslek mensubu kişilerin çok farklı dallarda başanlara imza atmış olmasının nedeni, biraz da bu sanatsal yaklaşımın eseridir. İnsanlara yaşayacaklan ve kimi zaman mutlu, kimi zaman mutsuz olduklarında içinde bulunacaktan mekanlan tasarlamak, önemli bir vizyon ve geniş bir bakış açısı gerektirir. Tüm dünyayı takip etmek, değişen ve gelişen trendlere uyum sağlamak mimarlık mesleğinin olmazsa olmazlanndandır" dedi. 


Oluşum