10 / 12 / 2023

Riskli alan süreci nasıl nasıl ilerler?

Riskli alan süreci nasıl nasıl ilerler?

Türkiye depremlere hazırlık için çalışmalar yapılıyor. Birinci öncelik ise kentsel dönüşüm oldu. Peki kentsel dönüşüm süreci nasıl ilerliyor? İşte 13 adımda riskli yapı yıkımı...Türkiye'de depreme hazırlık çalışmalarına başladı. Depremden korunmak için güvenli binalarda oturmak birinci şart. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı kapsamında bina stokları yenileniyor.

Kentsel dönüşümde ilk iş  binanın riskli olup olmadığını tespit etmek. Riskli yapıların birçoğu Marmara Depremi'nden önce yapıldı.

Riskli binalarda kalitesiz veya yetersiz demir ile deniz kumu kullanılmış. Bina karot örneklerinde beton kalitesinin C-10’un altında olması da risk nedeni olarak görülüyor.

Taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, riskli alan belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgelerini ihtiva eden dosya ile birlikte Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabiliyor. Ancak Bakanlığa iletilen taleplerin öncelikle ilgili Belediyesi tarafından değerlendirilmesi tercih edilmeli. Riskli alan sürecinde işlemler şu şekilde:

13 adımda riskli yapı yıkımı

1- Bakanlığa müracat
2- A.R.A.D.D. sisteminden veri girişi
3- Teklif dosyasını inceleme
(Sorumluluk, Bakanlık tarafından incelenir. Eğer uygun değilse, revize edilmek üzere iade edilir ya da ilgili makama resmi yazıyla iletilir)
4- Teklif dosyasının Cumhurbaşkanlığına sunulması
5- Resmi Gazete'de ilan edilmesi 
6- Projeyi yürütecek idarenin belirlenmesi
(Eğer proje Bakanlık tarafından gerçekleşecek ise 6306 sayılı Kanun kapsamında Hazineye ait taşınmazların Bakanlığa tahsis işlemleri yapılacak. Eğer proje ilgili idare veya TOKİ'ye yetki devredilmesi tarafından gerçekleşecek ise Hazineye ait taşınmazlar idareye devredilecek. 
7- Kaynak tahsisi
(Tahsis edilecek veya aktarılacak kaynak miktarına göre Makam Olur'u alınır ve ödemeye ilişkin Daire Başkanlığa iletiliyor)
8- Planlama, projelendirme
(Her tür ölçekteki plan ve projeler onanmak üzere Mekansal Planlama Genel Müdürlüğe iletilir)
9- Uzlaşma
(Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda, proje bazında hak sahipler ile yapılacak sözleşme ve anlaşmaların şartları belirlenir, onaylanmak üzere Bakanlık Makamına sunulur)
10- Tahliye ve yıkım
11- Yapım süreci
12- Kat irtifakı ve tapu işlemleri
13- Kat mülkiyetinin Tesisi

10 adımda riskli yapı süreci!

Riskli binalara kentsel dönüşüm çözümü!

 


 

Geri Dön