Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi?

Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi?Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi ve ipoteğin durumu ne olur? Riskli binanın yıktırılması süreci nasıl işleyecek? Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracılar hakkında ne yapılabilir? işte sorularınızın yanıtı...


Riskli bina tespitleri...

"Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi ve ipoteğin durumu ne olur? Riskli binanın yıktırılması süreci nasıl işleyecek? Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracılar hakkında ne yapılabilir?" gibi sorular Kentsel Dönüşüm'ün resmi internet sayfasında açıklanıyor.


Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi?

Kentsel Dönüşüm Kanununa göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (mesela ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. 


Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmiyor.


Riskli binanın yıktırılması süreci nasıl işler?

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi? 

Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek yoktur. 

 

Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracılar hakkında ne yapılabilir?

Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar İstanbul,  İzmir  ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne bildirilir.

 

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli bina tespitine yapılan itirazları kim inceler?
Riskli binaların tespit edilmesi hakkında sorular!