Riskli yapı tespitine itiraz edilir mi?

Riskli yapı tespitine itiraz edilir mi? Riskli yapı tespitine itiraz edilir mi?

Kentsel dönüşüm sürecinde, riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Peki, riskli yapı tespitine itiraz edilir mi?Riskli yapı tespitine itiraz edilir mi?

Riskli yapı raporu almak için bina maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı yeterli oluyor. Apartmanlarda karar almaya gerek kalmıyor.  Bu aşamada çoğunluk da aranmıyor. 


Riskli Yapı Tespiti için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurarak tespit kredisi talebinde bulunmak mümkün oluyor.  Aynı şekilde yıkım işleri ve tahliye işlemleri için de İdareden yardım ve kredi talebi istenebiliyor.


Riskli yapı tespiti talebi için, tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi yeterli oluyor.  Bakanlık, süre vererek maliklerden riskli yapı tespiti yaptırmalarını isteyebiliyor.  Tespit, verilen süre içinde yapılmazsa Bakanlık veya İdarece yapılıyor.  Bakanlık belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebiliyor. 


Riskli olduğu tespit edilen yapıya itiraz!

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edebiliyor. 


Vekaletname ile yapılacak itiraz başvurularında belgelere ek olarak riskli yapı malikine vekalet eden kişinin vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor. İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil ediliyor. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.Riskli yapı tahliyesi nasıl olur?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com