08 / 08 / 2022

Sadem Gerı Dönüşüm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sadem Gerı Dönüşüm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Pendik'te Savaş Çelebioğlu ve Yunus Tosun ortaklığında kuruldu.Sadem Gerı Dönüşüm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Pendik'te Savaş Çelebioğlu ve Yunus Tosun ortaklığında kuruldu.

Sadem Gerı Dönüşüm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
- Her türlü metal, plastik ve mamul maddenin ve hurda haline gelmiş malzemenin ticaretini,ihraç ve ithalini yapmak. -Demir ve demir dışı metallerin eritilmesinde kullanılan her nevi döküm potaları işletmek, madde haneler kurmak. - Gemi, fabrika, depolama tankı gibi ekonomik ömrü kalmamış tesis ve sistemleri parçalayarak hurda olarak ekonomiye kazandırmak için giyotinler, akaslar,presler işletmek,şantiyeler kurmak bu işlerle ilgili olarak taahhütlerde bulunmak ihalelere girmek. - Her türlü demir, çelik, bakır, fosfor, pirinç, alüminyum, magnezyu m,nikel, çinko, kalay ve demir dışı metalleri sacları, levhaları, yaprakları, şeritleri, contaları, p rofilleri ,tozlangranürleri ,boruları, yayları alıp satmak. - Konusu ile ilgili olarak sac boru, profil, dolu demir çelik ve benzeri malzemelerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak. - Yapı endüstrisinde kullanılan bilumum madde ve malzemelerin ticareti için satış yerleri kurmak, kiralamak işletmek. - Konusu ile ilgili işler için motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları iş makineleri, ekipman,malzeme, yedek parça almak, satmak, gerektiğinde ithal etmek, kiraya vermek, kiralamak. - Her türlü hafriyat, nakliyat ve inşaat taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak. - İnşaat Malzemeleri Alım satımını ve pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların açmış olduğu ve açacak olduğu inşaat ve hurda ihalelerine iştirak etmek, taahhüdü altında kalan işleri tamamlamak veya sorumluluğu altında taşeronlara vererek taahhüdü yerine getirmek. -Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir. Kiraya verebilir. Rehin ve ipotek edebilir. -Şirket her türlü hurdanın toplanması ve nakil için motorlu vasıta alabilir. Devir edebilir. Kiraya verebilir. Kiralayabilir. -Yukarıda belirtilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere müdürlerin teklifi ortaklar kurulunun kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanlının izniyle girişimde bulunulur. -Turizm sektöründe her türlü yurtiçinde ve dışında otel, motel, kap yerleri, tatil köyleri kurmak, işletmek kiraya vermek ve kiralamak. - Elektrikli ve elektronik makine, cihaz, eşya ve ev gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının yurtiçi ve yurt dışı perakende ve toptan ticaretini yapmak, bu işlerle ilgili tamirhane açmak, kiralamak ve satmak. - Konusu ile ilgili fason, dahili ticaret komisyonculuk işleri yapabilir. -Vinç ve kurtarıcılar ile her türlü eşyayı, aleti, cihazı, makineleri, tesisleri, taşıtları n her türlüsünü ve diğer tüm taşınır eşyaları kurtarmak, indirmek, bindirmek ve her türlü işlemleri yapmak. Ve bu iş ile ilgili her tülü motorlu motorsuz araçları almak ve bunlara sonradan ilave yedek parça, makine, cihaz almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek. Bu iş ile ilgili ihalelere girmek ihale almak, aldığı bu ihaleyi başka birine devretmek. -Her türlü aletin,cihazın,makinelerin,tesislerin,taşıtların ve taşınır eşyaların uluslar arası,şehirler arası ve şehir içi nakliyesini yapmak,yaptırmak.Bu iş ile ilgili her türlü motorlu ve motorsuz vasıtaları almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek. Bu iş ile ilgili ihalelere girmek ihale almak, aldığı bu ihaleyi başka birine devretmek. -Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, birlikte çalışabilir, mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapar. -Şirket faaliyetleri ile ilgili ihtira beratları, patent,teklif hakkı,alameti farika,ticaret unvanı,marka ve işletme haklarını devir alabilir,iktisap edebilir,teminat gösterebilir.Bu bentte yazılı hak ve kıymetleri kendi namına tescilini talep edebilir. -Şirket,faaliyeti ile ilgili olarak belediyeler,özel daireler,kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilerin ihalelerine girer;ihale konusu işler yapar,yaptırır ve taahhütte bulunur. -Her türlü altın (külçe altın hariç), mücevher, gümüş, bronz, platin, elmas, safir, inci, pırlanta, yakut, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük, saat gibi süs ve takı eşyalarının imalatını yapmak, başkalarına imal ettirmek, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. -Ayar evleri, tamir atölyeleri kurmak, işletmek. -Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder,silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. -Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. -Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak. -Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.