Saf GYO 6 aylık finansal raporunu yayınladı!

Saf GYO 6 aylık finansal raporunu yayınladı! Saf GYO 6 aylık finansal raporunu yayınladı!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Kamu Aydınlatma Platformu'nda 6 aylık konsolide olmayan finansal raporunu yayınladı.
Saf GYO, Kamu Aydınlatma Platformu'nda 6 aylık konsolide olmayan finansal raporunu yayınladı. İşte Saf GYO'nun finansal raporu...


Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor


Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2016 tarihli konsolide blançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.Dosya için tıklayın