25 / 03 / 2023

Saf GYO Garanti Bankası ile kredi kullanım sözleşmesi imzaladı!

Saf GYO Garanti Bankası ile kredi kullanım sözleşmesi imzaladı!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda T. Garanti Bankası A.Ş. ile 31 milyon TL tutarında Kredi Sözleşmesi İmzalanması Hakkında bilgilerini yayınladı.Saf GYO Açıklama:


SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almışlardır;

1- Şirketimizin kısa vadeli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla ihtiyaç olması halinde T. Garanti Bankası A.Ş.'den 1 yıl vadeli 31.000.000,-TL (OtuzbirmilyonTürkLirası) tutarında rotatif kredi kullanılmasına ve Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanmasına,

2- Yukarıda belirtilen krediye ilişkin sözleşmelerin ve bu sözleşmelerde şirketimizce imzalanması öngörülen kredi talep formlarının, belge ve dokümanlarının müzakeresi, akdi, imzası, teslimi ve tadiline ve kredinin tek seferde veya peyderpey Türk Lirası ve/veya Amerikan Doları olarak kullanılarak hesaba geçirilmesine ilişkin olarak (***********) T.C Kimlik No.lu Sn. Mehmet Serhan KOLAÇ, (***********) T.C. Kimlik No.lu Sn. Zeynep Hüveyda ORAL ve (***********) T.C. Kimlik No.lu Sn. Abdülkadir ÇELİK'den herhangi ikisinin Şirketimizin kaşe veya ticaret unvanı altına vaz edeceği müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmalarına,

Karar verilmiştir. 

Tüm yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Geri Dön