SAF GYO özel kurul toplantı sonucu yayınlandı!

SAF GYO özel kurul toplantı sonucu yayınlandı! SAF GYO özel kurul toplantı sonucu yayınlandı!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada SAF GYO özel kurul toplantı sonucu yayınlandı.Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada SAF GYO özel kurul toplantı sonucu yayınlandı.


Kap Açıklaması:

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu ve Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket'in tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleşilmesinin imtiyazlı paysahipleri özel kurulunun onayına sunulması.