Halk GYO genel kurul toplantı bildirisini yayınladı!

Halk GYO genel kurul toplantı bildirisini yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO genel kurul toplantı bildirisini yayınladı.Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO genel kurul toplantı bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2016 yılı Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

5 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın TTK 363. Madde 1 fıkrası uyarınca Genel Kurul onayına sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Bağımsız Denetçinin seçilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, GYO Tebliği Madde 37 hükmü kapsamında ve ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.