Saf GYO sorumluluk beyanını yayınladı!

Saf GYO sorumluluk beyanını yayınladı! Saf GYO sorumluluk beyanını yayınladı!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sorumluluk beyanını yayınladı.Saf GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:19.08.2014

KARAR SAYISI :220
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISaf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin 30.06.2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarıyla ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.


a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış Seri II, No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 30.06.2014 tarihli konsolide ve solo finansal tablolar ile bağımsız denetim raporunun Yönetim Kurulumuz tarafından incelendiğini, 


b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, 


c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını; beyan ederiz. Saygılarımızla,