Safir Kentsel Dönüşüm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Safir Kentsel Dönüşüm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Safir Kentsel Dönüşüm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi Mehmet Yavuz Şengül, Selahattin Cavuş ve Murat Eruçar ortaklığında 3 milyon TL sermaye ile bugün kuruldu.Safir Kentsel Dönüşüm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi 3 milyon TL sermaye ile bugün Mehmet Yavuz Şengül, Selahattin Cavuş ve Murat Eruçar ortaklığında kuruldu. 


Safir Kentsel Dönüşüm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şehircilik ve kentsel dönüşümle  her türlü gayrimenkulün  afet riski kontrollerini yapabilir, dayanıklılığını tespit ettiği binaların gerektiği durumlarda yıkılması, yeniden projelendirilmesi ve inşaatını yapar. Alım ve satımını yapabilir. 2- Yurt içi ve yurt dışı her türlü inşaat taahhüt ve proje ihalesine girebilir. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluş ve kişiler toplu konut kooperatiflerine ait her türlü bayındırlık işleri inşaat müteahhitliği, her türlü yapı tesisler ait müşavirlik ve mühendislik hizmetleri her türlü sınaî tesislerin proje, montaj ve inşaatlarını taahhüt etmek veya yapmak. 3-Şirket inşa edilen gayrimenkuller üzerinde analiz ve fizibilite çalışmalar sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek raporlar hazırlayabilir. 4-Şirket inşatla ilgili her türlü proje ve proje çizimi yapabilir veya yaptırabilir.(Mimari, Statik, Makine, Elektrik, Geoteknik ve benzeri) bu işlerle ilgili gereken teknik personeli istihdam edebilir. 5-Kendi hesabına arazi ve arsalar alabilir bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapabilir.  6- Almış olduğu plan ve projelerin çizimi ve uygulanmasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütebilir ve yarışmalara katılabilir. Bu işlemlerle ilgili yurt içi ve yurtdışında bürolar açıp temsilcilikler verebilir. 7-Şirket inşaatla ilgili her türlü aracılık, reklam, pazarlama, satış yönetimi ve danışmanlık hizmetleri yapabilir 8-İmar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti verebilir. 9-Şirket inşaat ile ilgili resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, iş yerleri, toplu konutlar, otel, tatil köyleri, yol, köprü, her türlü yer altı döşeme, sondaj, kanalizasyon boru hatları ve bunun gibi bilumum inşaat taahhüt bakım onarım ve güçlendirme işlerini yapabilir. Bu inşaatlarla ilgili elektrik, telefon ve sıhhi tesisat, havalandırma, ısıtma, aydınlatma işlerini yapmak, park ve bahçelerde peyzaj hizmetlerin bulunması gerektiğinde taşeron firmalara yaptırabilir.  10-Yenilenebilir enerji ve dönüştürülebilir yapı malzemeleri ile ilgili her türlü çalışma ve Ar-Ge faaliyetini yürütebilir. Bu işlerle ilgili yurtiçi ve yurt dışı teşvik kredilerinden yararlanabilir.    11-Şirket her türlü gayrimenkul ve menkulün alımını, satımını, kiraya verilmesi, kiralanması ve pazarlamasını yapar veya aracılar vasıtası ile yaptırır. 12-Şirket her türlü maddeden mamul, mobilya nevinden ev ve işyeri eşyasının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı ihracatı ve ithalatı işleriyle iştigal edebilir. 13-Yapıların iç ve dış mimari projelerinin tasarımı, dekorasyonu, restorasyonu ve projelerin uygulamasını yapar, yaptırır. 14-Park, bahçe, meydan, anıt ve benzeri kentsel ve çerçeve düzenlemeleri ile her türlü şehircilik projelerinin tasarımı, peyzajı ve uygulamasını yapar, yaptırır. 15-Yapıları içinde ve dışında aydınlatma, renklendirme konularını proje tasarımı, uygulamasını yapar, yaptırır. 16-Şirket her türlü  kaba ,ince,  elektrik,elektronik  ve benzeri inşaat, dekorasyon ve aksesuar malzemelerinin  toptan veya perakende alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapabilir. 17-Şirket inşaat alanında kullanılan her türlü makinelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapabilir. Bu makineleri ile ilgili tesisler ve satış yerleri kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir. Bu amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere;  a) Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait açılmış veya açılabilecek her türlü ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, bunları tüzel kişi olarak kendisi yapabileceği gibi, taşeron firmalar aracılığı ile de yapabilir. b) Şirket konusu ile ilgili olarak patent, know-how, ihtira beratı, franchise, royality, marka copyright, tescil hakkı gibi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, kiraya verebilir. c) Şirket konularını gerçekleştirebilmek için gerekli gayrimenkulleri satın alır, kiralar veya kiraya verebilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri başkalarına satabilir, gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir, Şirket lehine ve aleyhine konulmuş ipoteklerin ve sair fekkini talep edebilir. Fesih edebilir. ç) Şirket yönetim kurulu kararı ile sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri başkalarının lehine ipotek ve sair edebilir, fek edebilir, teminat olarak gösterebilir fesih edebilir. d) Şirket alacaklarına, karşılık üçüncü kişilere ait menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak alabilir, ipotek edebilir, fek edebilir fesih edebilir. e) Üçüncü şahıslar lehine yönetim kurulu kararı ile kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek veya müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Fesih edebilir.  f) Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslara ait gayrimenkulleri ipotek ve sair edebilir, fek edebilir. Fesih edebilir. g) Şirket amaç ve konularla ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerSafir Kentsel Dönüşüm İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi Adres; Aydınevler Mah.İsmet İnönü Cd. Şengüller Plaza 16/A Kat:8 Maltepe