Sağken mal paylaşımı nasıl yapılır?

 Sağken mal paylaşımı nasıl yapılır? Sağken mal paylaşımı nasıl yapılır?

İki kızım var. Birinin durumu iyi, diğerinin iyi değil. Bunlardan bir de torunum var. Ben şimdiden malvarlığımı bir kızım ve bir torunum arasında paylaştırmak istiyorum. İkinci kızımın buna itirazı yok. Bunu nasıl sağlarım sorusunu Tamer Heper yanıtlıyor.İki kızım var. Birinin durumu iyi, diğerinin iyi değil. Bunlardan bir de torunum var. Ben şimdiden malvarlığımı bir kızım ve bir torunum arasında paylaştırmak istiyorum. İkinci kızımın buna itirazı yok. Bunu nasıl sağlarım sorusunu Tamer Heper yanıtlıyor.


Bahsettiğiniz olayda çoğunlukla çocuklar arasında ihtilaf çıkar. Ancak sizinkinde böyle bir durum yok. O halde üç türlü davranış biçimi önerebilirim. Birincisi; sağlar arasında miras sözleşmesi yapmak. Bunun için noterde bir sözleşme yapılır. Özellikle okuyucumun durumunda olan birisi için, mirası istemeyen evlat ile 'mirastan feragat sözleşmesi' yapılır. Bu sözleşme bir bedel alınarak yapılırsa onun çocukları da bu mirastan yararlanamaz. Bir bedel alınmadan yapılırsa, sözleşmeyi yapan mirastan yararlanamaz ama evlatları yararlanır. Sizin için bu birinci çözüm ve sonucu itibarıyla daha elverişli. İkinci çözüm vasiyetname. Bir vasiyetname yaparak malvarlığmızı dilediğiniz kimselere bırakabilirsiniz. Dolayısı ile noterde bir vasiyetname yapıp, mallarınızı bir kızınız ve bir torununuz arasında bölüştürebilirsiniz. Burada mahrum bırakacağınız kızınızın mahfuz hissesi vardır. Ancak mahfuz hisse (saklı pay) bir dava ile talep edilirse hak edilir. Dava edilmezse kendiliğinden hüküm doğurmaz. Bu kızınızın böyle bir bölüşmeye razı olduğunu söylediğinize göre bu da bir çözümdür. Bu iki çözüm dışında yine mirastan mahrum kalmaya razı olan kızınızın bu tutumunu sürdüreceği düşüncesi ile şunu da önerebilirim. Şimdiden gayrimenkullerinizin yarısını bir kızınıza diğer yarısını torununuz üzerine kuru mülkiyet olarak tescil ettirin. Siz intifa hakkmı muhafaza edin. Ölümünüz durumunda kuru mülkiyetini devrettiğiniz kızınız ve torununuz, kuru mülkiyetine sahip oldukları hisseler veya mallar üzerinde doğrudan doğruya tam malik olurlar. İşte seçin, çözümlerden çözüm beğenin. 


Posta