Sağlık kampusu ihalelerinin yürütmesi durduruldu!

 Sağlık kampusu ihalelerinin yürütmesi durduruldu!Danıştay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çılgın projelerinden biri olan Ankara Etlik ve Ankara Bilkent ve Elazığ’daki “kamu özel ortaklığı” yöntemiyle açılan sağlık kampusu ihalelerinin yürütmesini durdurdu


Danıştay 13. Dairesi, Başbakan Erdoğan’ın 12 Haziran 2012 seçimleri öncesinde tanıttığı çılgın projelerinden biri olan Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ’daki “kamu özel ortaklığı” yöntemiyle açılan sağlık kampusları ihalelerinin yürütmesini “mevcut hastanelerin ihaleyi alan şirketlere ticari alan olarak devrinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve ihale şartnamesinin mevzuata aykırı olduğu” gerekçesiyle durdurdu.


Kararının ardından kalan 42 ihalenin de iptal edilmesi gerektiğini açıklayan Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Beyazit İlhan, mahkemenin ayrıca yasanın bir maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldığını ifade ederek, “Kararın gerekçesinde, kanunda yeterli belirlemenin yapılıp sınır çizilmediği, sözleşmenin niteliği ve kapsamına ilişkin temel belirlemelerin yapılmadığı, bu durumun anayasaya aykırı olduğu belirtilmiştir” dedi.


Cumhuriyet