Sakınım planı nedir?

Sakınım planı nedir?Sakınım planı nedir? Sakınım planı nasıl hazırlanır?: Zarar azaltma planı olarak da bilinen sakınım planı illere, bölgelere yönelik olarak hazırlanıyor. İşte sakınım planları ile ilgili bilgiler...


Sakınım planı nedir?

Sakınım planı, "zarar azaltma planı" olarak ifade ediliyor. Söz konusu planlar, bölgelere yönelik olarak hazırlanıyor. Örneğin, İstanbul ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaların belirlenmesi için hazırlanan İstanbul Deprem Master Planı kapsamında sakınım planlarına ilişkin açıklamalara da yer veriliyor:


"Her risk sektöründe yerine getirilmesi gerekenler bağımsız 'PROJE PAKETLERİ' olarak tanımlanmış, eyleme geçme, örgütlenme, ortaklıklar kurma, ilgili tarafları birlikte davranmave dayanışmaya zorlamak ve birbirlerini denetlemelerinisağlamak için kimi yasal düzenlemelerin ve özel yaptırım güçlerinin geliştirilmesi önerilmiştir. 


Tanımlanan iş paketlerive diğer önlemlerin yerine getirilmesinde yönetim birimlerini, paydaşları, kamu-özel kişi ve kuruluşları bir ana program etrafında buluşturan, her bir ilgili tarafa, takvime bağlı sorumluluk-yetki, ödev-ödül dağıtan, bunları yaptırımcı güce sahip bir dizi sözleşme ve protokoller çerçevesinde bağlayan ana belgenin adı "sakınım planı"dır.


Sakınım planı, yerel toplulukları eyleme yönlendiren, sivil toplum kuruluşlarının güç ve yeteneklerini çoğaltıp bundan yararlanan, yerel örgütlenmelerin sayıca çoğalmalarını ve plana katkılarını sağlayan, halkın deprem ve çevre konularında eğitim ve bilinçlenme süreçlerini hızlandıran bir toplumsal sözleşmedir.


Sakınım planı, bağımsız birtakım konvansiyonel çalışma konularını yan yana getirmekle değil, değişik disiplinlerdeki çalışmaların her risk sektöründe aynı ana fikir ve yöntem birliğiyle yarattıkları bütünlük içinde gerçekleşmektedir."Kentsel dönüşüm eylem planı nedir?