Salihli Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık 1 arazi, 8 arsa!

Salihli Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık 1 arazi, 8 arsa! Salihli Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık 1 arazi, 8 arsa!

Salihli Belediyesi, 4 mahallesinde yer alan 1 arazi ve 8 arsayı ihale ile satıyor. İhale 25 Ekim'de gerçekleşecek..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Salihli Belediye Başkanlığı tarafından Kabazlı, Kırveli, Dombaylı ve Mersindere Mahalleleri'nde yer alan 1 arazi ve 8 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammebn bedeli 3 milyon 627 bin 544 lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 25 Ekim'de yapılacak.

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1- Belediye Meclisi'nin 01/02/2016 tarih ve 2016/27, 05/02/2018 tarih ve 2018/13, 04/09/2018 tarih ve 2018/82 sayılı kararları gereği mülkiyeti belediyemize ait arsa, arazi niteliğine sahip taşınmazlardan tablonun 1. ve 2. sırasındakiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41. maddelerine göre "Kapalı Teklif Arttırma Üsulü" ile diğer sırasındaki gayrimenkullerin ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c, 46, 47, 48, 49. maddeleri gereği "Açık Teklif Artırma Usulü" ile 25/10/2018 tarihi Perşembe günü saat 13:30'da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilmek suretiyle satışı yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin Kapalı Teklif Artırma Usülü ve Açık Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları ihale teklif zarfları ve belgeler ile şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzlarını en geç 24/10/2018 tarihi saat 16:30'a kadar Belediyeniz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

pus