Sameh Muaz İnşaat Otomotiv ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sameh Muaz İnşaat Otomotiv ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Sameh Muaz İnşaat Otomotiv ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sameh Muaz İnşaat Otomotiv ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Saleh Mahmoud, Osama Alaswad tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de kuruldu.Sameh Muaz İnşaat Otomotiv ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Saleh Mahmoud, Osama Alaswad tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de kuruldu. 


Sameh Muaz İnşaat Otomotiv ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,  satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya  başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt  ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj  ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa  etmek ve kiraya vermek.  c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve  kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve  pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her  türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi  kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu  iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında  ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,  altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi  gereği işi yapmak ve teslim etmek.  e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya  vermek.  f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,  uygulamalarını yapmak.  i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,  duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve  elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi  alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,  proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler  yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve  baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  Parselasyon planlarının yapımı.  m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin  yapımı.  o. arsa, arazi, bina almaya satmaya kiralamaya , her türlü gayrimenkul iktisap etmeye bu işlerle ilgili komisyonculuk yapmaya OTOMOTİV SEKTÖRÜ a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.  b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon,  kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer  motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır  iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve  yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini  almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.  c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat  ve ihracatını yapmak.  d. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait  iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini  açmak, işletmek.  e. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.   OTOMOTİV SEKTÖRÜNE AİT YEDEK PARÇA a. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve  imalatını yapmak.  b. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve  bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek  parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak.  c. Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı.  d. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve  ihracatını yapmak.  e. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve  acenteliklerini yapmak.  GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için  tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.  b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu  teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi  yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende  satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.  c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.  d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak,  ihracatını yapmak.

 

Sameh Muaz İnşaat Otomotiv ve Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Bakırköy, Osmaniye Mahallesi, Sığırtmaç Sokak, No:3/A.