Samsun Belediyesi 4 arsa satacak

Samsun Belediyesi 4 arsa satacak Samsun Belediyesi 4 arsa satacak

Samsun Canik Belediye Başkanlığı, Devregiş'te bulunan 4 arsayı satışa çıkardı.Samsun Canik Belediye Başkanlığı, Devregiş'te bulunan ve muhammen bedelleri yaklaşık 1,5 milyon YTL ile 4,5 milyon YTL arasında değişen 4 taşınmazını "kapalı teklif usulü" ile satacak.

İhale, 15 Ekim 2008 tarihinde saat 10.00'da Canik Belediyesi Encümen
Toplantı Salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı
Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne verecekler.

İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar
idareye sunmuş olduğu teklif son teklif olarak kabul edilecek.

İhale dokümanı, Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ya da
ücretsiz temin edilebilir.