Samsun Büyükşehir vakıflar için 903 bin TL kira ödedi!

Samsun Büyükşehir vakıflar için 903 bin TL kira ödedi!Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenci yurdu olarak kiralanan 2 binanın daha sonra bir vakfa devredildiği ve kira bedellerinin de belediye tarafından ödendiği belirlendi. Sayıştay belediyenin 2 bina için 2019'da 903 bin 310 TL (KDV hariç) bedel ödediğini belirledi.


Sayıştay, Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde, idarenin kiracı olduğu 2 taşınmazı çeşitli vakıflar ile protokol imzalayarak, öğrenci yurdu şeklinde kullanılmak üzere ilgili vakıflara devrettiği ve kira giderlerinin Belediye tarafından ödendiğini belirtti. 

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; belediyelerin, asli görevlerinin yanında, okul öncesi eğitim kurumları açabileceğini, devlete ait okul binaları ve yükseköğrenim öğrenci yurtları inşa edebileceğini veya bunların bakım ve onarımları ile her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyacını karşılayabileceğini dile getiren Sayıştay raporunda, “Ancak vakıf veya dernekler adına faaliyetlerini ve işlemlerini yürüten bir yükseköğrenim öğrenci yurduna, idarenin kiracı olduğu bir taşınmazın kullanımının bırakılması bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir” denildi. 

VAKIFLAR İÇİN YILDA 903 BİN LİRA KİRA ÖDENMİŞ

Atakum'da 2016 ve 2017'de öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 2 bina kiralayan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre sonra bu binaları raporlarda isminin T... vakfı olarak belirtildiği vakfa devretti. 5 ve 10 yıllık süreyle vakfa devredilen binaların kiraları belediye tarafından ödendi. Sayıştay denetçileri, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi T…. vakfı olarak belirtilen vakıf için 2019'da yıllık olarak toplam 903 bin 310 TL kira ödemesi yaptığını belirledi.

Samsun Büyükşehir vakıflar için 903 bin TL kira ödedi!

Belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceğini veya kiralayabileceğini dile getiren Sayıştay, “Belediyenin kendisinin kiracı olduğu bir taşınmazı ise; bırakınız vakıfları, diğer kamu kuruluşlarının bile kullanımına bırakması mümkün değildir.

Belediye taşınmazın kullanım hakkını devrettiği vakıfların, 10 yıl süre ile kullanıcı olarak edimlerinin sorumluluğunu da üstlenmiş olmaktadır. Yasal düzenlemelere göre, belediye ile kamuya yararlı vakıflar arasında imzalanmış protokoller esas alınarak, belediyenin kiracı olduğu taşınmazların hem vakıf ve derneklere tahsis işlemi yapılamayacağı hem de vakıf ve dernekler adına yükseköğrenim öğrenci yurdu olarak kullanılmasının ortak hizmet projesi olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu bağlamda, belediyenin vakıf ve derneklerle ortak hizmet projelerini yasal sınırlar içinde yürütmesi ve kendisinin kiracı olduğu taşınmazın kullanım hakkının devrine yönelik işlemin kaldırılması uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca, gecekonduların ıslahı için açılan fon hesabında biriken yaklaşık 872 bin TL ücretin amacı dışında kullanıldığı, belediyenin kiraya verilen işyerlerinden 1028’inin işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespitleri de bulundu. 

Sakarya Belediyesi Yeni Sakarya Stadyumu kiralamasından 1.2 milyon zarar etti!