Sancaktepe Osmangazi 895 ada 1 parsel ve 8952 ada 9 parsel imar planı askıdan indiriliyor!

Sancaktepe Osmangazi 895 ada 1 parsel ve 8952 ada 9 parsel imar planı askıdan indiriliyor!


Sancaktepe Osmangazi Mahallesi, 8955 ada, 1 parsel ve 8952 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı, bugün askıdan indiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, planı 5 Eylül 2014'te askıya çıkardı.


Sancaktepe İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 8955 ada, 1 parsel ve 8952 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün (8 Ekim 2014, Çarşamba) askıdan indiriliyor. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28362 dosya numaralı imar planını 12 Haziran 2014'te onayladı ve 5 Eylül 2014'te ilanen askıya çıkardı. Detaylar şöyle;


Plan notları!


1- Tasdik sınırı içindeki alan konut alanı ve dini tesis alanı olup, 24.11.2009 t.t.'li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı plan notları geçerlidir.


2- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz. 


3- Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kontrolü Yönetmeliği ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


Sancaktepe Osmangazi 895 ada 1 parsel ve 8952 ada 9 parsel imar planını indirmek için tıklayın!

Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com