Şanlıurfa'nın 6 ilçesinde imar planı değişikliği!

Şanlıurfa'nın 6 ilçesinde imar planı değişikliği! Şanlıurfa'nın 6 ilçesinde imar planı değişikliği!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı dördüncü birleşim meclis toplantısında İmar ve Bayındırılık Komisyon raporları görüşülüp karara bağlandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı dördüncü birleşim meclis toplantısı Büyükşehir Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Urfafanatik'te yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen 2019 yılı Ekim Ayı 4. birleşim meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan'ın önderliğinde ve meclis üyelerinin katılımıyla başladı.

Toplantıda açılış ve yoklamanın yapılmasında sonragündem maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyon tarafından araştırılıp mecliste görüşüldü.

İmar ve Bayındırılık Komisyon raporları;

1- İlimiz Eyyübiye İlçesi Kaleboynu Mahallesi ada no:658 parsel no:23’te kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği

2- İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi ada no:3357 ve 2977 imar adası arasında kalan alanda ve ada no:3910 parsel no:2 ve 3’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi

3- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Parsel No:522’de kayıtlı alanda 1/1000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi

4- İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi 181 ve 383 nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

5- İlimiz Akçakale İlçesi Atatürk Mahallesi 1 Ada 65 nolu Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

6- İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada no:200 Parsel no:35’te kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

7- İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 ada 6 nolu parselde Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2018/645 Esas Sayı ile açılan davada Mahkemenin 11.04.2019 tarih ve 2019/412 sayılı kararına ilişkin mahkeme iptal kararı

8- Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Yarımtepe Mahallesi 204 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi

9- İlimiz Haliliye İlçesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü alanı ve çevresinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

10- - İlimiz Eyyübiye İlçesi, Kadıkendi Mahallesi 348, 395, 431, 435 nolu parsellerde kayıtlı alanda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisi’nin 10.08.2018 tarih ve 297 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

11- - İlimiz Eyyübiye İlçesi Küçükhan Mahallesi 81 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

12- İlimiz Viranşehir İlçe Merkezi yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde 2017/1109 E. Sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 15.03.2019 tarih 2019/294 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptal kararı

Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.