Sapanca İcra Dairesi'nden satılık gayrimenkul! 8 milyon TL'ye!

Sapanca İcra Dairesi'nden satılık gayrimenkul! 8 milyon TL'ye!

Sakarya Sapanca'da yer alan Sapanca İcra Dairesi tarafından 8 milyon 18 bin 699,43 TL değerindeki gayrimenkul satışa çıkıyor. Gayrimenkulün satış ihalesi 26 Aralık'ta yapılacak. 


27.050,00 m2 yüzölçümlündeki taşınmaz Sakarya Sapanca'da yer alıyor. Taşınmazın birinci satış ihalesi 26 Aralık 2018 tarihinde saat 14:00 ile 14:05 arasında gerçekleştirilecek. 

Sapanca İcra Dairesi tarafından satışa çıkan gayrimenkulün 2. satış günü  30 Ocak 2019  saat 14:00 - 14:05 arasında belirlendi.

 


Sapanca İcra Dairesinden taşınmazın açık artırma ilanı:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri    : Sakarya İl, Sapanca ilçe, 1068 Parsel, AKÇAY

Mahalle/ Köy, Kızılcıkdere Mevkii, taşınmaz 27.050,00 m2 yüzölçümlünde, İmar Durum belgesine göre; 1068 sayılı taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmı "Mutlak Tarım Alanı" bir kısmı "Diğer Tarım Alanı" olarak planlanmıştır. Bir adet dört katlı ve bir adet üç katlı tavuk kümesi ve tarlası vasfında tapuya kayıtlıdır. Akçay Yukarımahalle No:1 posta adreslidir. Konum olarak Akçay yerleşim alanının 800- 900 mt. kuzeydoğu üstlerinde kalmaktadır. Taşınmazın etrafında oldukça seyrek konut yapılaşması vardır. Yakınlarında aynı seyreklikte tavuk besihaneleri vs. gibi tarımsal yapılar da bulunmaktadır. Kadastral yola cephelidirler. Bu nedenle ulaşım sorunları yoktur. Diğer cephelerinde komşu parseller vardır. Topoğrafik olarak % 5 - 15 arasında değişen eğime sahip arazilerdir. Yol dışında elektrik ve su hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde su deposu ve ardiye binası, tavuk besihane binaları, ofis ve depo binası, bakıcı evleri, kazan dairesi ve binası, ağaçlar bulunmaktadır.

Su deposu ve ardiye Binası; taban alanı 77,00m2 olup, iki katlıdır. Binanındışı sıvalı, boyasız, Depo -Ardiyenin zemin beton, pencere doğramaları yok, giriş kapısı demir, alt kat betonarme perdeli su deposudur. Demir doğrama çatısı trapez saç kaplıdır.

Tavuk besihane binaları; Taşınmaz üzerinde kuzeyden güneye sıralanmış üç ayrı tavuk besihane binası bulunmaktadır. Binaların yapım ve teknik özellikleri büyük ölçüde aynıdır. Parselin güneyinde bulunan besihane üç katlı, diğer ikisi dörder katlıdır. Üç katlı besihanenin taban alanı 1.566m2’dir. 1.654,83 m2 taban alanlı olan dört katlı besihanenin üst katında 313,66 m2 alanlı bakıcı evi bulunmakadır. 1.388,70 m2 taban alanlı dört katlı besihanenin üst katında 313,66 m2 alanlı bakıcı evi bulunmaktadır. Dış cepheleri sıvalı ancak boyasız, üzerlerinde demir doğrama çatıları mevcut ve sandviç panel örtülüdür, iç kısımlarda zeminler kaplamasız beton, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Ara döşemeler betonarme olarak yapılmış olup demir boru ve beton kolonlar üzerine oturmaktadır. Kapı ve pencereler kısmen PVC kısmen de demir doğramadır. Tüm yapılarda yangın tesisatı ile merkezi sistemle çalışan katı yakıtlı kalorifer tesisatı mevcuttur. Ayrıca yine yapıların hepsinin fanlı havalandırma tesisatları vardır.

Ofis ve Depo Binaları: Yapının dış cephesi sıvalı, boyasız, demir doğrama çatı ve üzeri sandviç panel örtülü, iki katlı betonarme olarak inşa edilmiştir. Alt katı kaba inşaat durumunda depo-garaj-ardiye olarak kullanılmaktadır. Üst kat 73,95m2 olup, üç oda, mutfak, lavabo wcden ibarettir. Duvarları sıvalı, iki oda zemini laminant parke, diğer zeminler seramik döşeli, pencere doğramaları PVC, i kapılar ahşaptır. Mutfakta mobilya dolap, granit tezgahlıdır, ofis katı merkezi sistemden ısıtılmaktadır. Ofis depo/ardiye binasının taban alanı 99,09m2'dir. Kazan Dairesi: Sundurma şeklinde, demir doğramadan yapılmış, üzerinde demir doğrama çatı, trapez saç örtülüdür. Yapının cepheleri trapez saç kaplıdır, taban alam 159,90 m2'dir.

Bakıcı Evleri: Bu bölümler parselin orta ve kuzeyinde bulunan tavuk besihanesi binalarının batı uç taraflarında ve en üst katlarında yer almaktadır. Ortadaki besihane üzerinde bir katta dört mesken, kuzeydeki besihane üzerinde de iki mesken vardır. Bakıcı evleri iki oda, salon-mutfak, banyo-wcden ibarettir. Duvarları sıvalı, boyalı, oda zeminleri ahşap laminat parke, diğer bölümler seramik kaplı, iç kapılar ahşap, pencere doğramaları PVC dir. Mutfak mermeri tezgahlı ve dolaplıdır. Merkezi sistem ile ısıtılmaktadır. Bilirkişi raporunda D1 harfi ile gösterilen bakıcı evi 313,66m2 olup, D2 harfi ile gösterilen bakıcı evi 231,58m2 alana sahiptir.

Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçlar: 1 adet elma ağacı bulunmakta olup yaşı 25-30 yıl arasındadır, 6 adet erik ağacı bulunmakta olup yaşları 25-30 yıl arasındadır.

Kıymeti    : 8.018.699,43 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler: Üst Hakkının teisi Etibank Mahdut mesuliyetli Elektrikli elektrik işletmeleri müessesi lehine planda A ile işaretli gösterilen 936m2 kısım üzerinde elektrik enerji nakil hattı üst geçit hakkı vardır. Tarih 18/08/1966-269 yevmiye

1.    Satış Günü    : 26/12/2018 günü    14:00    - 14:05 arası

2.    Satış Günü    : 30/01/2019 günü    14:00    - 14:05 arası

Satış Yeri    : Sapanca Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Sapanca/ SAKARYA

Satış şartları :

1-    İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 18 0001 5001 5800 7300 5692 06 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlügü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise I.I.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Teilâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. İhaleden kaynaklanan Teilâliye resmi, tapu satıs harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satıs bedelinden ödenir.

3-    ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/101 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.