Sarıyer Balıkçı Barınağı için imar planı askıya çıktı!

Sarıyer Balıkçı Barınağı için imar planı askıya çıktı!İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nin Kısırkaya Mahallesi'nde yapılması planlanan Balıkçı Barınağı için imar planı bugün askıya çıkarıldı..


İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Kısırkaya Mahallesinde; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Balıkçı Barınağı inşa edilmesi planlanıyor.

Balıkçılık, Kısırkaya halkının geçim kaynaklarından biri olup, mevcut durumda balıkçı tekneleri Rumeli Kavağı’nda bulunan barınağı kullanıyor.

Kısırkaya Balıkçı Barınağında oluşturacak üniteler ana mendirek, tali mendirek, rıhtım, çekek yeri olup kapasitesi 70-80 adet muhtelif boyda balıkçı teknesi olarak planlandı. 

İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Kısırkaya Balıkçı Barınağı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 3 Nisan 2018 tarih ve 59242 sayılı Olur'ları ile onaylandı.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince 2 Mayıs 2018-2 Haziran 2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında ve internet sayfasında askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın.