Sarıyer'de icradan 3 milyon TL'ye satılık ev!

Sarıyer'de icradan 3 milyon TL'ye satılık ev!

İstanbul İli Sarıyer İlçesi'nde yer alan ev İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 3 milyon TL bedelle açık artırma usulüyle ihale edilecek.


İstanbul Sarıyer'de bulunan ev İstanbul 10.İcra Dairesi tarafınca 8 Şubat 2016 günü saat 13:30 ile 13.40 arası satışa çıkacak.


Özellikleri: İstanbul, Sarıyer İlçesi, istinye Mahallesi, 503 ada, 111 parsel sayılı, 2.400,00 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 6 katlı A Blokta 11, B Blokta 11 meskenli kagir apartmanın 18/410 arsa paylı, A Blok zemin kat (yerinde 2. Kat) 6 no’lu (bağımsız bölüm). Satışa konu 503 ada, 111 parsel üzerindeki apartmanda bulunan 6 numaralı daire; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi Köybaşı Caddesinde, 188A Tugay Apartmanı A Blok zemin katında (yerinde 2.katta) bulunmaktadır. Bağımsız bölümün bulunduğu apartman 1971 tarihinde yapılmış betonarme karkas binadır. Asansörlüdür, bodrum katı bulunmaktadır. Zemin kat +4 Normal Katlıdır. Binanın yapımında kullanılan malzeme ve işçilik durumu iyi kalitededir. Her türlü alt yapı hizmetinden yararlanmaktadır. Söz konusu apartmanın; elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. Söz konusu 6 numaralı daire, tapuda zemin katta, yerinde yapılan inceleme de apartmanın 2. Normal katında (orta katta) bulunmaktadır. Taşınmazda küçük sandık odası (hizmetli odası) ile birlikte 4 oda,1 salon , mutfak, 2 adet banyo-wc bulunmaktadır. Salon ön bahçe ve boğaza bakmaktadır. Salonda büyüklük açısından teras niteliğinde bir balkon bulunmaktadır. Antre, salon odalar, koridora bağlı hol ve koridor devamı döşeme kaplaması masif ahşap doğrama olup cilalı ve yeni görünümlüdür. Daire iç kapıları panel kapı, pencereler ahşap doğrama ve üzeri yağlı boyalıdır. Duvarlar alçı sıva üzerine maun boya yapılarak boyanmış ve temiz pürüzsüz yüzeyler sağlanmıştır. Ebeveyn banyosu, küçük banyo-wc, koridorun hole kadar olan kısımları ve mutfak döşeme kaplaması, 30x30 cm boyutlarında parlak seramik ile, küçük banyo duvarları tavana kadar “btb” denilen camlı mozaik ile, ebeveyn banyosu tavana kadar alt tarafı siyah, ortada siyah desenli bordur ve üst tarafı beyaza yakın dikdörtgen seramik ile kaplıdır. Mutfak tezgahı ve dolapların konumu “U” şeklinde olup, granit tezgah, alt ve üst dolapları yenidir. Çelik kapılı, doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalı, elektrik ve su mevcuttur. Yaklaşık kullanım alanı 145 m2’dir. Satışa konu ana taşınmaz bakımlı, açık yeşil alan içinde, güvenlikli bir sitede ağaçlı ve boğaz manzaralı konumu, bulunduğu konum İtibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, sosyo-ekonomik ve kültürel yönden nitelikli bir site görümümündedir. Her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda toplu ulaşım vasıtaları ile ulaşımın kolay olduğu bir bölgede yer almaktadır.


İmar Durumu : İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, 503 ada, 111 parsel sayılı taşınmazın, 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi ve Sahil Şeridine Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında “konut alanında" kaldığını, 3960 sayılı yasanın geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulandığı belirtilmiştir. Ekinde bulunan plan örneğinde, 111 parselde 10x12 boyutlarında H=6,50m ayrık yapı görülmektedir.


Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1


Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz şerhleri ile bu parsel lehine 110 parsel aleyhine planda 2 nolu yeşil boyalı 335 m2'lik yerden yayaların ve motorlu vasıtaların geçişine mahsus geçil hakkı ;(başlama tarih:31.07.1971 süre:) ibaresi mevcuttur ve 1.1.2012 tarihinden başlayarak 10 yıl müddetle Yavuz Demir Ticaret Limited Şirketi lehine kira şerhi vardır. 02/11/2011 tarih ve 7484 yevmiye sayılı.


1. Satış Günü: 08/02/2016 günü 13:30 -13:40 arası

2. Satış Günü: 09/03/2016 günü 13:30 -13:40 arası

Satış Yeri: İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU-Satış şartları:


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat karlı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ite teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve Kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-IİK.i27.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ inkarsızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4006 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2015