Satış yetki belgesi olmayana para cezası geliyor!

Satış yetki belgesi olmayana para cezası geliyor! Satış yetki belgesi olmayana para cezası geliyor!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte yer alan yeni kurala göre  yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan söz konusu yeni yönetmeliği değerlendirdi. Ticaret Bakanlığının "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair” Resmi Gazete'de yayınladığı yeni yönetmeliğe göre; yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak ve yetki belgesi olmadan emlakçılık yapan danışmanlara para cezası verilecek. Söz konusu yeni yönetmeliği değerlendiren Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, “Bu emlakçılık sektörüne yönelik düzenleme, sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili tarafların görüş ve katkıları alınarak hazırlanmıştır. Düzenlemeyle emlak faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlanmaktadır" dedi. 

Taşınmaz ticaretinin artık sadece yetki belgesine sahip emlak danışmanları tarafından yapılabileceğinin altını çizen Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan yeni yönetmelik ile gelen değişiklikler hakkında "Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek" ifadelerini kullandı. 


Yeni yönetmelik düzenlemesine göre; ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilmesi zorunlu olacak. Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, ayrıca, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer alacak. 

Özetle bu günden itibaren internet ortamında yayınlanacak ilanlarda yetkilendirme sözleşmesinin sona ermesinden itibaren üç gün içinde ilan faaliyetine son verilecek.

 Ek olarak yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer verilemeyecek. Yayınlanan ilanların bu şartları karşılaması gerekecek ve ilanlar üçüncü kişiler tarafından yayınlanmayacak. Böylelikle bu kurallara uymayan ilanlar Ticaret Bakanlığı’na şikayet edilerek, denetim yapılmasının da yolu açılmış oldu. Bu yönetmelik koşullarına uymayanlar için ayrıca para cezası da uygulanacak. 

Kayıt dışı ilanlarla ilgili şikâyetlerin de önemini vurgulayan Aslan internette yer alan ve koşullara uygun olmayan ev ilanları için de şikayet kanallarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.


İnternet ortamındaki ilanların koşullarını sıralayan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kuralların yeni yönetmelikle genişletildiğini belirtmiş ve yapılacak Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi, Kiralamaya Aracılık Sözleşmesi, Hizmet Ortaklığı Sözleşmesinin de daha sıkı unsurlarla oluşturulması gerektiğini ekledi. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan “Artık bu yeni yönetmelik ile kurulacak bu sözleşmelerde, eski düzenlemenin yanı sıra özellikle yetkilendirilmiş olduklarına gösteren bir belge imzalanması gerekiyor.” açıklamasında bulundu. 

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan ayrıca alım satım veya kiralamaya aracılık hizmetleri ile aynı anda bu hizmetlerle ilişkili olarak yapılacak raporlama, rayiç araştırması, kira bedeli araştırması, danışmanlık ve yönetim hizmeti verilmesi gibi diğer hizmetleri için de ayrı yetkilendirilme verilmesi gerektiğini dile getirdi. Aslan ayrıca yetkilendirme sözleşmesine konu hizmetin sunulması ile hizmet bedeline hak kazanılacağını sözlerine ekledi. 

Aslan, ek olarak her ne kadar uygulamada satışa veya kiralamaya konu taşınmazın bulunduğu muhite göre uygulama farklılıkları olsa da aslında hizmet bedeli, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit paylaşılarak ödenmemesi gerektiğinin altını çizdi. 

Uygulamada çokça karşılaşılmasa da alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde ortak çalışma yapılacak olması halinde bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılacak. Avukat Mehmet Aslan, emlak danışmanlığı veren kişi ve işletmelerin ortak çalışma yapacak olmaları halinde hizmet bedelinin paylaşımının sözleşme ile belirlenmesi gerektiğini de vurguladı. 

Emlak danışmanları tarafından bilinmesi gereken bir diğer konu da taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, gösterme belgesini düzenleyen işletme veya sözleşmeli işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda hizmet bedeline hak kazanacak olmasıdır. 

Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce verilmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak kazanılır şeklinde düzenlemeler yapıldı. 
Özetle Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan emlak danışmanlarını özellikle yazılı olarak yetkilendirilmeleri konusunda uyarırken hizmet bedeline hak kazanılacak durumların doğru bilinmesinin hak kayıplarını azaltacağı konusunda bilgilendirdi. 
 

Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak!