Sayan Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sayan Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Sayan Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sayan Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ersin Sayan tarafından 15 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi, Demirkapı Caddesi 'nde kuruldu.

Sayan Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ersin Sayan tarafından 15 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi, Demirkapı Caddesi'nde kuruldu.


Sayan Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,  satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına   ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve   göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek   ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları   tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile   ihaleye çıkarılacak her    türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini   anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,   kamu   iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,   kamu bütçeli   daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör   kuruluşları tarafından   yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik,   tesisat, yol, su, kanalizasyon,   doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon   işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine   katılmak, teklif vermek, ihale şirkette   kalırsa  ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya   vermek. f) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, g)  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,   uygulamalarını yapmak, i)    Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak j) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar   kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik   tesisatı,   çatı tadilat işleri  yapmak. k)Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında   mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje,   teknik hesaplar,     danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak,   bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l)Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol,  su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, m)  İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n)   Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı, o) Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. p)  İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak, q)   Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye   ve fabrika   kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış   ticaretini yapmak, ve her türlü nalburiye işleri yapmak. 2- a)   Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turist tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, b)   Yurt içinde ve yurt dışında her türlü sergi, fuar ve sair her türlü mesleki organizasyonlara katılmak, c)Yasal mevzuatın imkan verdiği çerçevede her türlü sponsorluk, sosyal sorumluluk ve yardım projelerini yürütmek, bağışlarda bulunmak, d)  Faaliyet konularında çalışmalar yapan üniversiteler ve öğretim üyeleri, kamu ve  özel kuruluşlar, kamu ve özel eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, hukuk büroları, mali müşavirlik büro ve şirketleri, gümrük müşavirleri, insan kaynakları uzmanları, kalite ve insan kaynakları danışmanları, gayrimenkul komisyoncuları, marka ve patent vekilleri ve her türlü uzmanlar ile, kendi faaliyet konularıyla benzer konularda faaliyet gösteren diğer her türlü şirket ve işletmeler ile her türlü işbirliği yapmak, bunlardan hizmet almak, bunlarla müşterek projeler üstlenmek ve yürütmek, 


Sayan Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi, Demirkapı Caddesi, Özaltın İş Merkezi 8/45