Scc Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi kuruldu!

Scc Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi kuruldu! Scc Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi kuruldu!

Scc Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Hüseyin    Düzgün tarafından kuruldu. 

Scc Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Hüseyin    Düzgün tarafından kuruldu. 

Scc Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi konusu:
1-)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü makine imalatı, patent , tamirat , bakım onarım, alım, satımı, ithalat, ihracatını, yapmak, yaptırmak, bunlarla ilgili yedek parça ve aksamlarının alımı, satımı, açılmış ve açılacak bütün ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, firmalardan mümessillik (distrib itörlük işlerini yürütmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, 2-)Fabrika ve tesislerin komple yapımı ve montajı işlerini, paslanmaz çelik alım satımı ve montajı, petrol bom hatları diğer boru hatları, çelik konstriksiyon yapım montajı ve onarımı ihalelere girmek, ihale almak, vermek.pazarlamak. 3-) Çevre projeleri üretmek ve çalıştırmak. 4-) Yurt içinde ve yurt plastik atıklardan geri kazanım sistemlerini kurmak ve çalıştırmak. Plastik atıkların işlenmesi , geri dönüşüm geri kazanım tesisleri kurmak, lisanslarını almak ve elde edilecek ürünleri üretmek, pazarlamak, almak, satmak, açılmış ve açılacak bütün ihalelere girmek 5-) Enerji santrallerini kurmak ve çalıştırmak 6-) Geri Kazanım Tesislerinin imalatını yapmak ve bu imalata ham madde olarak kullanılacak endüstriyel atıkların toplanması, sisteme hazırlanması ve bu konu ile ilgili toplama, ayıklama, değerlendirme, geri dönüşümü veya geri kazanımı için gerekli lisansları almak koşulu ile işletmeye almak, elde edilen ürünlerin gerek işlenerek gerekse işlendikten sonra ortaya çıkacak ürünlerin pazarlamasını yapmak. 7-) Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek 8-) Plastik ham maddeleri alım satımını yapmak, bunlarla ilgili açılmış ve açılacak tüm ihalelere girmek, 9-) Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı , ithalat ve ihracatını yapmak, açılmış ve açılacak bütün ihalelere girmek 10-)Rafineri sistemlerini imalat yapmak, Rafineri (sistemleri konusunda her türlü teknolojik geliştirmelerini yapmak, Patentlerini almak, geliştirilmiş sistemleri üreterek yurt içi ve yurt dışına pazarlamak 11.) Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-) Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik. piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyeti, bulunacaktır. 13-) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak işletmeye, almak, devralma k,kiralama k, kiraya vermek, 14-) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 15-) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 16-) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketlerle iştirak ilişkisine girmek. 17-) Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir. 18 -)Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanmas,ı ithalat ve ihracatını yapmak. 19.) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. 20-) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri Kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek. 21-) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü Menkul gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek satın almak satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirkettin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, 22-) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, 23-) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve veya yabancı şirketler, ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. 24-) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerinidare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 25-) Arıtma sistemlerine sülfür giderme üniteleri yapmak ve bu konudaki teknolojileri geliştirmek, uygulama alanlarında kurmak satmak, ihalelerine girmek ithalini ve ihracatını yapmak ve satmak, 26-) Arıtma çamurlarını kurutmak, gazlaştırmak, veya diğer gaz ve/ veya sıvı yakıtlara çevirmek suretiyle enerji ve kanmınlarımızın Oizin verdiği alanlarda kullanılmak (oüzere pazarlamak, teknolojilerini geliştirmek ve bu alana giren sınai veticari yatırımlarda bulunmak, 27-) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 28-) Her türlü motor ve makine yağları, kimyevi maddeler, gübre ve boya bayiliği yapmak; fiilen ticaretinde bulunmak. 29-) Her türlü makine parçası almak, satmak, bunlarla ilgili ihalelere girmek, ithalat ve ihracatını yapmak, montajını yapmak, firmalara Kiralamak, makinelerle ilgili projeleri geliştirmek işletmeye hazır  ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Scc Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi adres: Tatlısu Mahallesi Şenol Güneş Blv.A Blok Apt.No:2 A/9 Ümraniye