Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi kuruldu!

Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi kuruldu!

Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi, Özlem Sungun Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Cem Çakır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi, Özlem Sungun Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Cem Çakır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Eylül'de kuruldu. 


Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi iş konusu; 1. Yurt içinde ve yurtdışında her türlü santrifüj, separatör, filtre, yoğurucu,kurutma, yakma, yıkama ve santrifüj dekantör, evsel ve endüstriyel arıtma tesisleri, katı atık tesisleri ve susuzlaştırma teknolojisi ürünleri ve aksesuarları, arıtma tesislerinde ve susuzlaştırma teknolojilerinde kullanılan her türlü ürünün toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ticaretini yapmak. 2. Her türlü evsel ve endüstriyel arıtma tesisleri, katı atık tesisleri ve susuzlaştırma teknolojileri, yedek parçaları, aksesuarları ile ilgili servisler kurmak, işletmek. 3. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ticaretini yapmak. 4. Bilumum mekanik, elektrikli ve elektronik teknolojik ürün üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması, ticareti, tamir, bakım ve montajını yapmak. 5. Her türlü tohum yağı makinelerinin imalatı, bu makinelerin tüm malzeme, yedek parça ve aksamlarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı,ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ticaretini yapmak. 6. İlgili mercilerden izin almak kaydıyla konusu ile ilgili yanıcı, yakıcı,parlayıcı, patlayıcı, kuru ve kimyevi maddeler, ateşli maddeler ile bunların her türlü yan ürünlerinin ve yedek parçalarının ithalat ve ihracatı, depolanması, saklanması, transit işleri yapabilir. 7. Şirket konusu ile ilgili her türlü malı üretmek için gerekli tesisleri inşa etmek, makine ve cihazları satın alır, satar ve/veya yerli ve yabancı kiralama şirketlerinden kiralar, kiraya verir, konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacıyla organizasyonlar kurabilir, toptan ve perakende satış mağazaları açabilir. 8. Konusu ile ilgili her türlü nakil, taşıma, hafriyat, işlerini yapmak. Bu işlerini yapmak üzere araç iş makineleri ve ekipmanlarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; taşıma araçlarının gerekli olan yedek parça ve aksesuarlarını almak, satmak; bu taşıma araçlarını kullanmak üzere taahhütlere girmek, taahhütlerde bulunmak. 9. Şirket konusu ile ilgili malların imal edilebileceği imalathane, fabrika, atölye vb. işleri ile bu malların muhafaza edilebileceği depo, sundurma vb. işyerlerini kurmak ve işletmek. 10. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, elektronik, tamir, bakım, montaj ve tesisat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. 11. Konusu ile ilgili olarak proje ve proseslerin etüdü, çizimi, müşavirlik, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir. 12. Şirket Konusu ile ilgili Reeksport ve transit ticaret yapabilir. 13  Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dâhil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. 14. Şirket Yurt İçinde ve Yurt Dışında mümessillik, distribütörlük alabilir veya verebilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. İhalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. 15. Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yurt içinde veya dışında temsilcilikler açabilir. 16. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.  Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için; a)Teşvik belgeleri alır. b)Yukarıda belirtilen işleri fason olarak yapar ve/veya yaptırır. c) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verir; bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili olarak her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. d) Şirket amacını gerçekleştirmek için finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışında, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ile tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir.


Solarsis Çevre ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi adres: Ümraniye, Tatlısu Mahallesi, Terim Sokak, Nezih Towers Sitesi, A Blok, No:1 Daire:73.