13 / 08 / 2022

Sefer Mühendislik Proje Taahhüt Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sefer Mühendislik Proje Taahhüt Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Nuh Furkan Temür ve Sıddık Diyarbakırlı ortaklığında kuruldu. Sefer Mühendislik Proje Taahhüt Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Nuh Furkan Temür ve Sıddık Diyarbakırlı ortaklığında kuruldu. 

Sefer Mühendislik Proje Taahhüt Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
MÜHENDİSLİK A. Her türlü mimari plan, proje, taahhüt, denetim ve kontrol, danışmanlık ve müşavirlik faaliyetleri yapmak, uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. B. Hazırlanan projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve , restorasyon ve onarım yapmak. C. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan, projelerin çizimi ve taahhütünü yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. D. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları , kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. E. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, isale hattı, yağmur suyu hattı ile ilgili altyapı ve kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve taahhütünü yürütmek. F. Her türlü projenin araziye uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. G. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve b proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. H. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek, hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis v bürolar açmak. Mekanik tesisat ve elektrik tesisatı proje, taahhüt, denetim ve kontrol, danışmanlık ve müşavirlik faaliyetleri ve bu branşlarla ilgi yurtiçi ve yurtdışı tüm alet edevat, yedek parça, hammadde, mamul, yarı mamul, makine ve teçhizat ticareti yapmak . İ. Her çeşit asansör,taşıma platformu ve malzemelerinin montajı, komple imalatı, alım satımı, bakım onarım, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak,taahhüdü, ithalat ve ihracatını yapmak. J. Asansör, yürüyen merpenlerin ve bantlı konvektörlerin proje, montaj, alım satım imalat, revizyon, bakım ve onarım hizmetleri ve bu konularla ilgili elektrik elektronik cihaz ile yedek parça malzemelerinin imalatı yurt içi ve yurt dışı ticaretini elektrik tesisat işleri, bakım ve onarım o hizmetlerini yapmak Asansör, yürüyen merpen ve bantlı konveyörler ile ilgili elektrikli güvenlik sistemlerinin ticaret, montaj, bakım ve onarım etüt proje mühendislik. PROJE, TAAHHÜT VE DANIŞMANLIK A. Kamu ve özel sektöre ait, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik; enerji verimliliğinin artırılması konusunda, ürün, tesisler, yönetim sistemleri, organizasyon, personel kalitesinin ve verimliliğinin artırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek. B. Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile yükümlülük altında bulunan her türlü ticari ve kamu binaları, konut, hastane, endüstriyel ve sosyal tesis vb. gibi binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek. C. Enerji Yöneticisi, Enerji Etüt Proje ve Enerji Verimliliği Eğitimleri, ayrıca Çevre ve İş Güvenliği Eğitimleri ve bu konularla ilgili diğer eğitimleri vermek ve Bina Enerji Ön Etüdü, Etüdü ve Verimlilik artırıcı proje (VAP) hususlarında proje, taahhüt, denetim ve kontrol, yetkilendirilmiş kurumlardan alma amacıyla ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmek, yetki sonrası faaliyetlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirmek, bu yetki çerçevesinde yürüttüğü hizmetlerin proje ve taahhüdünü yapmak, yetki aldığı kuruma her yıl faaliyet raporu sunmak. D. Isı yalıtımı, Sıhhi tesisat, Isıtma tesisatı, Asansör avan proje hazırlama, Klima tesisatı , Havalandırma tesisatı, Kızgın su tesisatı , Buhar tesisatı, Gaz(doğal gaz, havagazı, LPG) tesisatı, Basınçlı hava tesisatı, Sanayi tipi mutfak ve çamaşırhane tesisatı, Soğutma tesisatı, Yüzme havuzu ve filtrasyon tesisatı , Süs Havuzu ve Filtrasyon Tesisatı, Medikal gaz tesisatı, Otomatik kontrol tesisatı , Arıtma tesisatı ve sistemleri, Yangın Korunma Tesisatı ve bu gibi konularda gerçekleştirilen proje, taahhüt, denetim ve kontrol ve danışmanlık ve müşavirlik faaliyetleri ve bu ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.