Smartcity Architect Teknoloji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Smartcity Architect Teknoloji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Smartcity Architect Teknoloji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Smartcity Architect Teknoloji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Kadim Karakuş ve Şayip Coşkun Ağacıklar ortaklığında kuruldu..Smartcity Architect Teknoloji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Kadim Karakuş ve Şayip Coşkun Ağacıklar ortaklığında kuruldu..

Smartcity Architect Teknoloji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1 - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2 - Yurt içinde ve yurt Dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, o park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3 -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, hasılat paylaşımı, yap-işlet-devlet, direkt temin, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4 - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt Dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, otoyol, su, kanalizasyon, doğalgaz. altyapı, ve üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5 - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, o kiraya vermek. 6 - Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7 - Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8 - Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satınalmak, kiralamak, kiraya vermek. 9 - Bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 10 - Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 11 - Yurt içinde ve yurt Dışındaki gerçek ve tüzel kişilere araştırma hizmetleri, danışmalık, eğitim, konferans, seminer ve çalışma alanı hizmetleri vermek. 12 - Araştırma, eğitim, danışmanlık ve pazarlama faaliyetleri yaparak kullanıcılara veri sağlamak. 13 - İştigal konuları ile ilgili eğitim, mesleki danışmanlık yapmak ve bu amaçla organizasyonlar gerçekleştirmek. 14 - Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 15 - Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 16 - Dekorasyonla ilgili o spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 17 - Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 18 - Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, orman alanları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 19 - İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 20 - Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 21 - Kat karşılığı işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 22 - Yurt içi ve yurt Dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve saha hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 23 - Yurt içi ve yurt Dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 24 - Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları.yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, oenerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. 25 - Yenilebilir Enerji Sistemleri ve Santrallerinin Kurulumu, RES-Rüzgar Enerji Santralleri ve GES-Güneş Enerji Santralleri, Jeotermal enerji, Hidrolik enerji, Biyokütle enerji, Hidrojen enerji Ürün ve ekipmanları, malzemelerinin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında ihalelerine katılmak, işletmenlik, bakım ve destek hizmetlerini uçtan uca sağlamak. 26 - Akıllı Kavşak Yönetim Sistemleri kurmak, sinzalizasyon senaryolarını oluşturmak. Akıllı Trafik Kontrol Merkezi kurmak. Adaptive yapıda kavşak yönetim sistemleri kurmak, bakım ve destek hizmetlerini uçtan uca sağlamak. 27 - Akıllı Katlı Otopark Sistemleri Yapımı, Kurulumu, her türlü ekipmanlarının ve malzemelerinin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında ihalelerine katılmak, işletmenlik, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Blv.A Ap.N:84A/40 ESENYURT