Sehem Restorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sehem Restorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Akyol ve Yasin Yavuz ortaklığıyla kuruldu.Sehem Restorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Akyol ve Yasin Yavuz ortaklığıyla kuruldu.


Sehem Restorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi konusu: 

Şirketin başlıca amaç ve konuları aşağıdaki gibidir.. a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. n. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. o. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. ö. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. p. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. r. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. ŞİRKET BU AMACA ULAŞABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİR ; 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü kara nakil vasıtaları, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında taahhüt işleri, acentelik, bayilik, komisyonculuk, mümessillik yapabilir ve yaptırabilir.. 3.Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için şubeler ve bürolar, mağazalar, satış merkezi ve depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. Şirketler kurabilir, kurulmuş olan yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir, kısmen veya tamamen devir edebilir, devir alabilir. 4.Şirketin amacı ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir almak, bu hakları almak, elde etmek, kendi haklarını devir etmek, kiralamak, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları gibi iş ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir. 5.Şirket, gerek yurt içi, gerekse yurtdışında özel resmi, tüzel, gerçek kişi ve bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli sözleşme ve kambiyo taahhütlerini asıl borçlu, keşideci, avalist, müşterek borçlu müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir, Şirket ayrıca sahibi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Merkez Mah.724.Sk.No:11/1 BAĞCILAR