19 / 08 / 2022

Şehir hastanelerinin sözleşmelerinde müteahhit hakları korunuyor!

Şehir hastanelerinin sözleşmelerinde müteahhit hakları korunuyor!

Şehir hastanelerinin sözleşmelerinde bulunan mücbir sebep maddesiyle müteahhitlerin sahip olduğu hakların korunduğuna dikkat çekildi. CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Şehir hastanelerinin sözleşmelerinde bulunan mücbir sebep maddesiyle müteahhitlerin sahip olduğu hakların korunduğuna dikkat çekildi. 

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre; şehir hastanelerinin kapsamlarında imza atılan sözleşmeleri erişen CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, sözleşmelerin kapsamında müteahhitleri koruma altına alan bir mücbir sebep maddesi olduğunu dile getirdi. 

Mücbir sebep; tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünde oluşmayan, ifa güçlüğü meydana getiren ve bu nedenle de taraflara sözleşme feshetme, kısmen veya tamamen ifadan kaçınma, askıya alma ya da ifa için ek süre isteme gibi çeşitli haklar veren neden şeklinde belirtiliyor. Mücbir sebebin karşılıklı sözleşmeye imza atan her iki tarafa da eşit haklar sağlaması gerekmesine rağmen şehir hastaneleri sözleşmesinde kamunun haklarının korunamadığına vurgu yapan Dr. Fikret Şahin, şöyle konuştu:

Şehir hastanelerinin sözleşmelerinde müteahhit hakları korunuyor!

“Örneğin sözleşmeye göre şirkete, hastanelerdeki görüntüleme cihazlarının rutin bakımlarını hizmeti aksatmayacak şekilde planlama, cihazlara ait rutin düzenli bakımları ve parça değişimlerini zamanında yapma sorumluluğu ve görevi verilmiş. Olası bir arıza durumunda da şirkete en geç 15 gün içinde sorunu giderip düzeltme şartı konulmuş. Ancak buraya bir mücbir sebep maddesi konularak, ‘Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler sayılmayacaktır' denilmiş. Buradan anlaşılıyor ki, olası bir mücbir sebep durumunda şehir hastanelerinde cihazlar bozulursa hastalara uzun bir süre MR, tomografi, röntgen, ultrason çekilemeyecek, biyopsi, kemik taraması yapılamayacak. Devlet şirkete hiçbir yaptırım uygulayamayacağı gibi, olağanüstü durumlarda dahi devlet ödemelerini aksatmadan yapacak.”

Dr. Fikret Şahin, sözleşmelere erişim sağlamadan önce şehir hastanelerinin sözleşmelerinde mücbir sebep maddesine yer verilip verilmediğini öğrenmek amacıyla TBMM'ye hem soru önergesi sunduklarını hem de belirsizliğin giderilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması teklifinde bulunduklarını fakat bu girişmelerinin cevaplanmadığını belirtti. Şahin,  “Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerinin her yıl artıyor olması ciddi oranda kamu zararı yaratmaktadır. Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde şehir hastanelerinin mücbir sebep kavramı çerçevesinde sözleşmelerinin yeniden değerlendirilmesi ve kamulaştırma durumunun gözden geçirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

5 şehir hastanesinin Danimarkalı şirkete devredilmesi TBMM’de!