Şehir Plancıları, Haliç Tersaneleri imar planına itiraz edecek!

Şehir Plancıları, Haliç Tersaneleri imar planına itiraz edecek! Şehir Plancıları, Haliç Tersaneleri imar planına itiraz edecek!

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Haliç Tersaneleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edecek.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Haliç Tersaneleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yarın itiraz edecek.


TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açıklaması;

Bileşenleri arasında yer aldığımız Haliç Dayanışması tarafından Haliç Tersaneleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine basın Açıklaması yapılarak itiraz edilecek olup söz konusu itiraz metni 3 Eylül 2015 Perşembe günü 13.30`da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`ne teslim edecektir.