Şehir Plancıları, Haliç Tersaneleri imar planına itiraz edecek!

Şehir Plancıları, Haliç Tersaneleri imar planına itiraz edecek!

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Haliç Tersaneleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edecek.


TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Haliç Tersaneleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yarın itiraz edecek.


TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açıklaması;

Bileşenleri arasında yer aldığımız Haliç Dayanışması tarafından Haliç Tersaneleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine basın Açıklaması yapılarak itiraz edilecek olup söz konusu itiraz metni 3 Eylül 2015 Perşembe günü 13.30`da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`ne teslim edecektir.