Çukurova Balkon

Şehir Plancıları Ankara'da `İmar Planı Değişikliği'ne karşı

Şehir Plancıları Ankara'da `İmar Planı Değişikliği'ne karşı Şehir Plancıları Ankara'da `İmar Planı Değişikliği'ne karşı

TMMOB Şehir Plancıları Odası, "Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği"nin yürütmesinin durdurulmasın ve iptalini istedi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


TMMOB Şehir Plancıları Odası  Ankara  Şubesi, Mogan havzasında yapılaşmaya olanak sağladığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin "Gölbaşı / Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı" kararı ile 1/25000 ölçekli "Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği"nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan raporda, Mogan ve Eymir göllerinin bulunduğu Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin, "kent ve doğa için çok büyük bir önem ve değer taşıdığının" belirtildiği, buna rağmen bölgenin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edildiği vurgulandı.

Doğal önemine rağmen...

Bu rapora karşın, söz konusu alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilmesi ve 1/25000 ölçekli planda da buna ilişin değişiklik yapılmasının, "kamu yararı ve şehircilik ilkeleriyle bağdaşmadığı" savunuldu. Dilekçede, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, söz konusu alanın"2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı"nda sınırlarını belirlediği ancak daha sonra yapılan alt ölçekli planda, ilk planı değiştirdiği öne sürüldü. Dava konusu idari işlem ile gerçekleştirilen plan onamasının" Mogan-Eymir sulak alan sistemi ve ekolojisine telafisi olanaksız zarar verdiği" iddia edilen dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:" Mogan Gölü'nü besleyen sazlık-bataklık alan ile etkileşim içindeki bir bölgede, üniversite yerleşimi gerçekleştirileceği söylemi içinde çok önemli yaşam üniteleri, spor tesisleri, sosyal merkezler ve çok yüklü miktarda konut üretilmesine olanak sağlayan bir proje hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Dava konusu plan değişikliği ve sınır kararı birçok sorunu beraberinde getirmekte ve başkent Ankara'nın gelişiminde telafisi olanaksız tahribatları, kente ve doğaya yaşatacak niteliktedir."

"Mogan daha da kirlenecek"

Mogan ve Eymir gölleri ve sulak bataklık alanlarının, 22'si dünyada tehlike altında olan 227 kuş türünün barınma, üreme, konaklama amaçlı kullandığına işaret edilen dilekçede, bu alanın, başta "Sevgi Çiçeği" olmak üzere 52'si endemik 488 bitki türünün yaşam alanı olduğu da vurgulandı. Dilekçede, bölgede yapılması düşünülen konut alanlarının "hassas çevreyi" olumsuz etkileyeceği ve kirlilik tehlikesi altında bulunan Mogan Gölü ve havzasını, yer altı sularını daha da kirleteceği öne sürüldü.Dava konusu işlemin "hukuka, kamu yararına ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı" olduğu savunularak, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Gölbaşı / Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı" kararı ile 1/25000 ölçekli "Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği"nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.