Şehir Plancıları Odası: Vicdanla hareket bekliyoruz!

Şehir Plancıları Odası: Vicdanla hareket bekliyoruz! Şehir Plancıları Odası: Vicdanla hareket bekliyoruz!

TMMOB Şehir Plancıları Odası tüm kamuoyuna "Vicdanla hareket bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu...
İstanbul Valisi`nin Taksim Gezi Parkı`nın 8 Temmuz 2013`de açılacağını duyurması üzerine, sekretaryasını yürüttüğümüz Taksim Dayanışması tarafından, uzun süredir mahalle ve semt parklarında yapılmakta olan forumlara Gezi Parkı`nın da dahil edilmesi amacıyla akşam 19:00 için bir davette bulunulmuştur. Taksim Dayanışması`nın çağrısı, demokratik çerçevede ve tüm halka açık olarak, barışçıl bir şekilde farklı fikirlerin de dile getirilebildiği, çeşitli atölye ve etkinliklerle varlığını sürdüren forum sürecinin bir parçası olmak dışında hiçbir amacı olmayan ve hukuki olarak tamamen meşru bir nitelik taşımaktadır. Ancak İstanbul Valisi, parkın açılışı sırasında yaptığı konuşmada, bu çağrının hukuksuz olduğunu iddia ederek gerek Taksim Dayanışması`nı gerekse forum katılımcılarını hedef göstermiştir.


Ancak buluşma öncesinde halka açılan Gezi Parkı, yeniden boşaltılarak, Taksim Meydanı`na çıkan yollar polis barikatlarıyla kapatılmış, metro hizmet dışı bırakılmış ve başta Taksim Dayanışması üyeleri olmak üzere parka girmek isteyen ve alanda bekleyen yurttaşlara karşı son derece ağır bir polis müdahalesi başlamıştır. Müdahale sonrasında gözaltılara başlanmış ve içinde İstanbul Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR ve sekretarya çalışanımız Sezi Toprakçı ZAMAN`ın da olduğu onlarca Taksim Dayanışması üyesi hiçbir hukuki gerekçesi olmadan zorla gözaltına alınmışlardır. 


Bu süreçte öncelikle Taksim Meydanı Projesi`nin iptali ve Gezi Parkı`nın korunması amacıyla Mart 2012`de İBB`ye yapılan plana itiraz dilekçelerine destek veren İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyemiz, çalışmakta olduğu ve İBB`ye bağlı taşeron firma tarafından işten çıkarılmıştır. Daha sonra, geçtiğimiz ay hükümetle yapılan görüşmelerde Taksim Dayanışması sözcülerinden biri olan İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız bir ay süre ile Gaziantep`e sürgün edilmiş ve son olarak da gözaltı süreci ile Gezi Parkı mücadelemiz hukuksuz bir şekilde bastırılmaya çalışılmıştır.


Yargı kararı ile mücadele haklılığımızın kanıtlandığı bu süreçte kamusal bir park alanının herkese denetimsiz ve koşulsuz açılmasını savunan ve bu nedenle başta meslek odamız ve Taksim Dayanışması temsilcileri olmak üzere tüm hukuksuz gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve mevcut şiddet politikasının biran önce sonlandırılmasını talep ediyoruz. Kamuoyunun gözü önünde yaşanan ve bir kısmı yukarıda özetlenen bu hukuksuzlukların sonlandırılması amacıyla tüm kamu yetkililerini göreve çağırıyoruz. Konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızı ve yapılan tüm baskılara rağmen haklı mücadelemize devam edeceğimizi bildirir, tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu korkularıyla değil vicdanlarıyla hareket etmeye ve destek olmaya çağırırız.


TMMOB Şehir Plancıları Odası