Çukurova Balkon

Şehir şantiyelerinde iş sağlığı ve güvenliği ne durumda?

Şehir şantiyelerinde iş sağlığı ve güvenliği ne durumda? Şehir şantiyelerinde iş sağlığı ve güvenliği ne durumda?

Kent yaşayan bir organizma olarak kendi güvenlik ilkelerini belirler. Birey ve kent etkileşimi karşılıklıdır. Güvenlik kültürünün kent kültürü içinde bireye yansıması en temel beklentilerden biridir.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Güvenli kent yaşamı içinde önemli konulardan biri de bu yerleşim merkezinin içinde başlayan ve sürdürülen inşaatlardır. 

İstanbul, "sağlık ve güvenlik" parametrelerini kentli için sürekli güncel ve işler tutmanın oldukça zor olduğu mega kenttir. 

Şehir şantiyeleri bu anlamda oldukça kritik öneme sahiptir.


 

ŞEHİR ŞANTİYELERİ

 Şehir sınırları içerisinde yaptırılan yapım, bakım, onarım, arıza, iyileştirme vb. inşaat faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden insanların can ve mal güvenliklerinin korunması, iş kazalarının önlenmesi, yaya ve araç trafik sirkülasyonunun güvenlik içinde ve aksatılmadan sürdürülmesi, çevreye verilen rahatsızlığın en aza indirgenmesi, çağdaş bir kente yaraşır biçimde çalışmaların yürütülmesi ve denetlenmesi "şehir şantiyeciliği" kavramını oluşturur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu, 2016 yılından itibaren kamu kurumlarında uygulamaya geçecek. 


Peki yerel yönetimler bu geçişe hazır mı? Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği" Sempozyumu'nda Türkiye'nin her köşesinden gelen yerel yönetimlerin İSG birimleri ve sorumluları buluştu. Geçtiğimiz yıl Londra'da belediye sınırları içinde yapılan hizmetlerde sadece 2 ölümlü kazanın olması, ülkemiz için aşılacak uzun yolların olduğunun göstergesidir. Kanunu tam anlamı ile belediyelerde uygulamaya aktarmak için atılacak daha çok adım var. 

En önemlisi de şüphesiz şehir şantiyelerinin, kentliyi tehdit eden sağlık ve güvenlik parametrelerinin acilen uygulamaya aktarılmasıdır. 

nedir? 


Sürekli toz, sürekli gürültü! Şehir şantiyelerinde sağlık ve güvenlik denildiği zaman risk alanları olarak öncelik, yaralanmalar ve ölümlerin önüne geçilmesidir. İkincil risk alanı çevre huzuru olup, aşırı gürültü, toz, titreşim, kontrolsüz atık, kirli ve düzensiz görüntü, tehlikeli ve uygunsuz davranışlar kontrol altına alınmalıdır. 


öneri Kontrol etmek neden zor! Kentli ile iletişim sorunu, koordinasyon, tehlike ve riskler, kentsel dönüşüme özel sorunlar gibi çok farklı disiplinler ve mekanizmalar içinde çalışanın, kentlinin "sağlığı ve güvenliği" amacı kayboluyor. Dikey bir yapılanma ile tüm kurumlar ve çevreler için yerel yönetimlerde tek noktadan denetlenmeli. 


Şehir şantiyelerinde bunlar yapılmalı Şehir Şantiyeleri, yerel yönetimlerin şantiyelerine özel sağlık ve güvenlik hizmetleri içinde "kamu hizmeti önlemleri çalışması yapılmalı. 


kapsamına giren şantiyeler" ve "özel Güvenlik başlığında, çevre koruma teşebbüs yapı işleri" olarak ana iki gruba duvarı, bitişik nizam çalışmalarda alınacak ayrılmalı, her iki grup yapı işlerine göre önlemler, saha giriş kontrolü, yüksekten alt bileşenlerine bölünmelidir. Toplum düşen malzemeler, iskele ve cephe sağlık-güvenlik dosyası "Kent Etkileşim yıkılmaları, iş ekipmanlarının devrilmesi SGP" olarak hem şantiyede hem de veya kazalardan korunma yolları, denetimlere esas olacak şekilde yerel sürekliliği sağlanan risk analizleri ile takip yönetimlerde saklanmalıdır. edilmeli ve kent etkileşim dosyalarına Farklı yapı şantiyeleri için Şehir işlenerek devamlılık sağlanmalıdır.Habertürk