10 / 08 / 2022

Şeker Finansal Kiralama 50 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Şeker Finansal Kiralama 50 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı 50 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı...Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Kira Sertifikası İhracına ilişkin SPK' ya Başvuru Yapılması hakkında açıklama yaptı. 

Şeker Finansal Kiralama Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı 50 milyon TL ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Şeker Finansal Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde, 50.000.000.-TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurumuz Emlak VKŞ tarafından 22/06/2020 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.