TF Varlık Kiralama 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

TF Varlık Kiralama 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

TF Varlık Kiralama, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200 milyon Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK'ya başvurdu.
TF Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yayınladı. 

TF Varlık Kiralama, yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5 milyar TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığını açıkladı. Şirket tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200 milyon Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.