TF Varlık Kiralama 750 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

TF Varlık Kiralama 750 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!TF Varlık Kiralama, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 750 milyon Türk Lirası tutarındaki 75 gün vadeli, kira sertifikaları ihracı için SPK'ya başvurdu.


TF Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. 

TF Varlık Kiralama'nın yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15 milyar TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21 Ocak 2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirket tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 750 milyon Türk Lirası tutarındaki 75 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruldu. 

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız

Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
  
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 750.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 75 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.