Ataç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ataman'dan hisse fiyat hareketi açıklaması!

 Ataç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ataman'dan hisse fiyat hareketi açıklaması! Ataç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ataman'dan hisse fiyat hareketi açıklaması!

Ataç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ataman, ATAÇ hisseleri fiyat hareketi hakkında bir açıklama yaptı


ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş tarafından yapılan ATAÇ hisseleri fiyat hareketi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ataman'ın açıklaması şöyle;


"Bilindiği gibi ,  12 Nisan  tarihinde  Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve hakim ortağı olan şahsım dahil  5  paydaşın,  toplam 20 milyon adet hisseyi  Borsada satış'a konu edilebilmek amacıyla  MKK 'ya kaydettirdiğimiz ilan olundu. Bu işlemdeki  amacımız ;

* Öncelikle , hissemizin halka açıklık oranının % 6 düzeyinde olmasının, her  hisse de olacağı gibi,  ATAÇ hissesinin de   olağan ve sağlıklı koşullarda işlem görmesi açısından taşıdığı riski azaltmak  için  hem halka açıklık oranını yükseltmek, 

ve ayrıca,

* Yeni yatırımlar için gerekli özkaynak finansmanını sağlamak için sermaye artırım prosedürüne göre daha  süratli olacak şekilde, hakim ortakların hisse satarak şirkete sermaye avansı şeklinde kaynak sağlanmasıdır.

Bu iki amacımız dışında, dışında başka bir amaç gözetilmemiştir. Şirketimiz faaliyetlerinde , hukuki, mali yapısında, ticari faaliyetlerinde bir bozulma, aksama, kesinti   sözkonusu değildir.  


Bununla beraber, MKK kaydı ve  takiben, 13 nisan 2012 tarihli   KAP  duyurumuzda, 2011 hesap dönemine ait 75.118.334 TL'lık  net dönem zararı ( Çogunluğu kur farkı olmak üzere, finasman gideri kaynaklı) açıklamamız,  hisselerimizin  fiyatının düşüş seyrini başlatmıştır.


Görünen odur ki,  Borsa'da  satış için   MKK ' ya   hisse kaydettirmemiz,  yatırımcılarımız nezdinde,  hisselerimizi  yüksek fiyattan satıp kişisel alanlarımızda  kullanacağımız  kanaati yaratmıştır. Ertesi gün zarar içeren mali tablo açıklamamız da bu olumsuz kanati sürükleyerek , hisselerimizin İMKB'deki fiyat seyrinin hızla düşmesine yol açmıştır


Yukarıda da belirttiğim gibi ;


- Şirketimiz faaliyetlerinde , hukuki, mali yapısında, ticari faaliyetlerinde bir bozulma, aksama, kesinti   sözkonusu değildir. İşletmemiz güçlü aktif ve sermaye yapısı ile  hayatına olağan seyrinde devam etmektedir. 50 yıllık köklü, istikrarlı ve güvene dayalı geçmişi olan Şirketimizin, hisse yatırımcıları arasında  kasıtlı olarak yaratılan kötü niyetli söylentiler ile doğrudan veya dolaylı bir alakası yoktur.  Bu söylentiler ATAÇ gerçeğini yansıtmamaktadır.


- Şirketimiz MKK bilgilendirmesi ve  İMKB- Kap 'daki  satış duyurularımız kapsamında, biz  büyük pay sahibi ve yöneticileri olarak kişisel portföyümüzdeki ATAÇ hisselerimizin  satış bedellerini,   SERMAYE AVANSI olarak  ATAÇ A.Ş.'ne aktardığımızı / aktaracağımızı ve aynı zamanda  daha sağlıklı bir piyasa işleyişi için  halka açıklık oranımızı da yükselteceğimizi   beyan ederiz.

 

Saygılarımla,


Halil ATAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı"


Emre Kulcanay / emlakkulisi.com