08 / 08 / 2022

Serbent Mühendislik Danışmanlık Taahhüt Yapı Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Serbent Mühendislik Danışmanlık Taahhüt Yapı Ve Ticaret Limited Şirketi Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Altınay tarafından kuruldu.Serbent Mühendislik Danışmanlık Taahhüt Yapı Ve Ticaret Limited Şirketi Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Altınay tarafından kuruldu.

Serbent Mühendislik Danışmanlık Taahhüt Yapı Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yüksek bina, yapı, inşaat, proje ve sınai yapı, bina ve alanlarda (fabrika, sanayi tesisleri de dahil olmak üzere ) barajlar ve rüzgar türbinleri de dahil her türlü enerji tesislerinde, köprülerde, viyadüklerde ve karayollarında bulunan her türlü yüksek yerlerde iple güvenli erişim hizmeti verilmesi, inşaat, temizlik, bakım, tamirat, boya, kaynak, tahribatsız muayene, hasar tespiti ve montaj işleri yapılması, rüzgar türbinlerinde kanal bakımları, muayeneleri, tamiratları ve montaj işlemleri yapılması hizmetlerinin verilebilmesi için mühendislik, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri verilmesi. 2-Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi, temizliği vb. 3-Elektrik ekipmanlarının kurulum hizmeti, entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analizi, elektrik enerjisinin iletimini yapmak. 4-Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık yapmak, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumunu ve bakım onarımını yapmak. 5-Su yalıtım işleri, inşaat iskelesi ve çalışma platformu kurma ve sökme işleri yapmak. 6-İnşaatlarda beton işleri, yeni binaların inşaat sonrası temizliğinin yapılması, su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı işleri yapmak. 7-Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı, sıva işleri ile inşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işleri yapmak. 8-Isı ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisi işleri yapmak. 9-Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı hafriyat işlerini yapmak. 10-Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanlarının inşaatını yapmak. 11-İkamet amaçlı veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatını yapmak. 12-konser alanı,tiyatro vs sahnelere ses sistemleri kurulumu (organizasyon) 13-e-ticaret Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıda sıralanan faaliyetleri de gerçekleştirebilir. a- Her türlü menkul ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. b- Yurt içine ve yurt dışında ve serbest bölgelerde gerekli izinler alınmak şartıyla şube, temsilcilik, distribütörlük, bayilik vermek, know how ve teknik yardım sözleşmeleri yapmak. c- Konusu ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, eğitim ve danışmanlıklarını vermek. d- Konusu ile ilgili reklam, tanıtım, promosyon, halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmak, Kamu kurum ve kuruluşları iel kar amacı gütmeyen kuruluşlarla iş birliğine gitmek ve faaliyetlere katılmak, teşvikler almak. e- Şirket amaç ve konusu dahilin de ki işler için, iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vadeli kredi alma anlaşmaları yapmak, kredi temin etmek, çok yönlü ve her türlü kredi ile kefalet ve aval kredileri sağlamak, her türlü ticari senet, çek alabilmek, şirketin borç ve alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni almak, fesh etmek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, üçüncü şahıslara ve kurulmuş olan şirketlere kefil olmak. f- Başka şirketler kurmak, satın almak, başka şirketlere katılmak, iştirak almak.