27 / 05 / 2022

Espo Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Espo Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Espo Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Uğur Seymen, Erdinç Özkara, Ali Fuat Eyüpoğlu, Özgür Şentürk tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.Espo Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Uğur Seymen, Erdinç Özkara, Ali Fuat Eyüpoğlu, Özgür Şentürk tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 24 Ekim'de kuruldu. 


Espo Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü mimarlık, mühendislik danışmanlık faaliyetleri; güçlendirme ve iyileştirme projeleri, şehir ve imar planları, proje ve uygulamalarını yapmak. b Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd,araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. c. Parselasyon, islah-imar planlarını ve uygulama işlemlerini yapmak. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat , konut, ticarethane, sinai tesisler,fabrika, yol, baraj,limanlar, okul ve hastane binaları,askeri tesisler,turistik tesisler,otel, eğlence yeri,kantin,büfe,lokanta inşa etmek, kurmak, satmak, kiraya vermek, pazarlamak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Ürün/hizmet satışıyla ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir. 


Espo Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Ali Nihat Tarlan Caddesi, Şakir Bey Sokak, No:3 Kat:5 Daire:6