Serman Elektrik Anonim Şirketi kuruldu!

Serman Elektrik Anonim Şirketi kuruldu!Serman Elektrik Anonim Şirketi, Şeref Serman Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 5 Ocak 2015 tarihinde Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu.


Serman Elektrik Anonim Şirketi, Şeref Serman Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL'lik sermaye ile 5 Ocak'ta kuruldu. 


Serman Elektrik Anonim Şirketi iş konusu; A. ELEKTRİK PROJE ve TAAHHÜT - BAKIM - MÜŞAVİRLİK 1. Her türlü resmi ve özel inşaatlara ait Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Tesislerin Projelerini yapmak ve işin İşletme Sorumluluğunu veya Kontrollüğünü üstlenmek. 2. Her türlü Resmi ve Özel sektöre ait Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Tesislerinin uygulamasını yapmak. 3. Her türlü Resmi ve Özel Binalara ait Elektrik Sistemi, Mekanik Sistemi işlerinin proje, uygulama ve işletmecilik hizmetlerinin yürütülmesi. 4. Resmi veya Özel sektöre ait binaların Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Tesislerine ait tüm tesisatlara ait test ve muayene hizmetlerinin yapılması, raporlarının hazırlanması. 5. Her türlü Resmi ve Özel sektöre ait firmanın Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Tesislerinin Mekanik Tesisatlarının Servis ve Bakım Hizmetlerinin yapılması.  6. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurt içi ve yurt dışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak, Her türlü elektrik tesisatının proje, tesisat, taahhüdünü yapmak, her türlü saha aydınlatması, ışıklandırma işlerinin ve bu işle ilgili tesisat işlerinin yapılması, her türlü inşaat ve elektrik tesisat,  asansör tesisatı proje, onarım,değiştirilmesi ve yeniden inşası işlerini yapmak, Trafo Merkezi ve Yüksek Gerilim Tesislerinin Sorumlu Mühendislik Hizmetlerinin yapılması. 7. Elektriksel Test ölçü cihazları araç alımı, kiralaması vs. yurtiçi veya yurtdışı bankalarından kredi alabilir. Finansal kiralama yapabilir. B. AKREDİTE OLMAK 1. TÜRK Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) Akreditasyon belgesinin alınması için gerekli müracaatların yapılması ve Türk Akreditasyon Kurumundan istenen Elektriksel test ve muayene yapımı için her türlü belge ve cihazların alınması, kiralanması, laboratuvar kurulması ve her türlü hizmetin yerine getirilmesi. 2. Her türlü yüksek gerilim ve alçak gerilim hatlarının,tesislerinin elektriksel ölçümlerinin, akreditasyona uygun olarak yapılması ve raporlanması hizmetlerini mevzuat gereğince yapar. 3.TÜRKAK ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi için firma içinde ayrı birim oluşturabilir, personel alımı yapabilir ve o hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili organizasyonları yapar. C.İNŞAAT - MÜHENDİSLİK- TAAHHÜT  1. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. , Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 2. Her türlü inşaat işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, bu binaları satmak, kiraya vermek, 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek,  4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, katma bütçeli daireler, mahallî idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak.


Serman Elektrik Anonim Şirketi adres: Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvarı, Fatih Sanayi Sitesi, 5A Blok, 1. Kat:2.