18 / 08 / 2022

Serra Kentsel Dönüşüm Ve Mühendislik Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Serra Kentsel Dönüşüm Ve Mühendislik Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Furkan Toran ve Kemal Tunaboylu ortaklığında kuruldu.Serra Kentsel Dönüşüm Ve Mühendislik Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Furkan Toran ve Kemal Tunaboylu ortaklığında kuruldu.

Serra Kentsel Dönüşüm Ve Mühendislik Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Yurt içinde ve dışında, gerek kamu kamu sektöründe gerek özel sektöre, gerek özel şahıslara, kooperatiflere, derneklere, birliklere, vakıflara, her türlü konut, toplu konut, işyeri iş hanı, pasaj, plaza, okul, hastane, turistik tesis ve siteler, kanalizasyon, su arıtma, limanlar, havaalanları, silolar, terminaller, iskeleler, barınaklar, viyadük ve köprüler, kara ve demiryolları, tüneller, metrolar, barajlar, sanat yapıları, içme suyu tesisleri, kanallar ve kanaletler, göletler, bilumum endüstri tesisleri, beton ve asfalt santralleri su kanalları, fabrikalar, rafineriler, boru hatları, her türlü enerji santralleri, enerji nakil kaynakları, komünikasyon sistemleri, eski eser onarım ve restorasyonları, her türlü betonarme inşaat işleri, hafriyat ve nakliye işleri yapmak ve yaptırmak, bunlara ilişkin her türlü mimari ve teknik projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini üstlenmek, 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak riskli yapı tespiti ve kentsel dönüşüm hizmeti verilmesi. 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 16. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 17. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi. Bunlarla ilgili makine ve teçhizatın kurulması, satın alınması. 18. Hazır beton ve elemanlarının imalatı, satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton santrallerini kiraya vermek ve kiralamak. 19. Her türlü beton boru, künk, konik, bordur taşı, baca halkası ve briket imalatı, bunların üretiminde kullanılan yarı mamul, mamul maddelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. 20. Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. 21. İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 22. Seramik ve porselen toprağının hammaddesini üretmek için ocaklar açmak ve tesisler kurarak bunları işletmek. 23. Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü hammaddenin üretimi. 24. Geoteknik Proje çizimi, rapor yazılması ve uygulaması hizmeti vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.