Sertem İnşaat Harita Otomotiv Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sertem İnşaat Harita Otomotiv Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Serhat Temel tarafından 100 bin TL sermaye ile 26 Mayıs'ta Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Akel Sokak'ta kuruldu.Sertem İnşaat Harita Otomotiv Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Serhat Temel tarafından 100 bin TL sermaye ile 26 Mayıs'ta Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Akel Sokak'ta kuruldu. 


Sertem İnşaat Harita Otomotiv Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; HARİTA VE MÜHENDİSLİK a. imari, şehircilik, restorasyon, iç mimari, dekorasyon, altyapı inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, elektrik mühendisliği, makina mühendisliği, projeler yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, proje yarışmalarına, proje ihalelerine, yurt içinde ve yurt dışında katılmak, bu işleri taahhüt etmek b. Gerek kamu ve gerekse özel sektöre ait inşaat taahhüt işleri yapmak, yapı ihalelerinde yurt içinde ve yurt dışında katılmak c. İnşaat elemanları imalatında bulunmak d. Şirketin konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında tasarruflarda bulunmak, know-how,patent, imtiyaz, lisans gibi haklar iktisap edip bu haklar üzerinde tasarruflarda bulunmak,fizibilite ve rantabilite hesaplarını yapmak ve yaptırmak e. Şirketin konusu ile ilgili bulunan yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek, hisse senedi ve ortaklık paylarını devir almak ve devretmek, bu amaçla hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis etmek, yeni şirketler kurmak, mevcut şirketlere hissedar veya ortak olmak, filyaller kurmak f. Şirketin konusu ile ilgili gerek kamu ve gerekse özel sektöre ait kuruluşların ve yapı kooperatiflerinin organizasyon, yürütme, danışmanlık hizmetlerini yapmak g. Gerek kamu ve gerekse özel sektöre ait tatil siteleri ve toplu konutları kurmak, kurulu olanları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, h. Şirketin konusu ile ilgili gerek kamu ve gerekse özel sektöre ait gayri menkulleri ve tarihi eserleri kiralamak, işletmek, devretmek ve bu mallar üzerinde tasarruflarda bulunmak i. Şirketin konusu ile ilgili yayınlarda bulunmak, broşür, mecmua, dergi ve benzerlerini yayınlamak, gereğinde bunlara ilişkin imtiyazları almak ve gene gereğinde bunları devretmek, konusu ile ilgili fikri haklar iktisap etmek, devretmek j. Her türlü yapı ve dekorasyon malzemeleri ve malları ile dayanıklı tüketim malları, ev eşyaları, tarım ve iş makinaları ve parçaları, alım satım, taahhüt, imalat, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, bunların nakliyat işlerini gerçekleştirmek, bu malları toptan perakende ve konsinyater olarak satmak k. Konuları ile ilgili olarak, kamu ve özel sektöre ait yurt içi ve yurt dışı temsilcilik, bayilik, distribütörlük, depozitörlük, ticari vekillik yolu ile alım satımlar yapmak l. Şirket maksadının gerçekleşmesi için makina, alet edevat, yedek parça teçhizat ve malzemeyi satın almak, satmak, işletmek kiralamak, ithal ve ihraç etmek ve çalıştırmak İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 


Sertem İnşaat Harita Otomotiv Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres. Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Akel Sokak Ertan Pasajı 4 B/43