12 / 08 / 2022

Servet GYO 2021'in ilk 9 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Servet GYO 2021'in ilk 9 ayında ne kadar hasılat elde etti?

Servet GYO, 1 Ocak - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında 259 milyon 358 bin 786 TL hasılat, 19 milyon 351 bin 246 TL kira geliri elde etti.Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Servet GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 259 milyon 358 bin 786 TL hasılat elde etti. 

1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 döneminde Servet GYO'nun özkaynakları 396 milyon 984 bin 771 TL, toplam kaynakları ise 2 milyar 333 milyon 623 bin 361 TL olarak açıklandı.

Servet GYO, söz konusu dönemde 19 milyon 351 bin 246 TL kira geliri elde etti.

Servet GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN:

Karar Tarihi: 09 Kasım 2021

Karar Sayısı: 32

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 9 Kasım 2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla, 

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın