28 / 05 / 2022

Sevgül Yapı Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sevgül Yapı Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 1 milyon TL sermaye bedeli ile Firdes Sutay ve Hayati Sutay ortaklığında kuruldu.Sevgül Yapı Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 1 milyon TL sermaye bedeli ile Firdes Sutay ve Hayati Sutay ortaklığında kuruldu.

Sevgül Yapı Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
A - İNŞAAT SEKTÖRÜ 1- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar ve her türlü okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, sınai yapı ve Baraj, fabrika inşaat isleri taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu isleri üslenmek. 2- Her türlü tesisat isleri, her türlü dolgu, hafriyat isleri yapmak. Kat karşılığı arsa almak parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak, arsa ve arazileri alıp parselasyonlarını yaparak satmak, imar ve ıslah çalışmaları yapmak. 3- Yurt içinde ve Yurt dışında otel, motel, turistik tesis, plazalar, toplu konutlar. Kooperatif ve mesken inşaatları yapmak. İnşaat islerinde kullanılan her türlü inşaat tesisat makineleri ve malzemeleri, vinç, karyen, harç karma makinesi, beton ve duvar kırma makineleri, dozer, kepçe, kamyon, her nevi tas mıcır. alçı kırma tas. mıcır, kum çakıl, çimento, tuğla, tıraş İstihraç edilmesi, hazır beton. Hazır harç ve betondan mamul buz, briket, künk, çatı kaplaması, prefabrik yapı elamanlarının alımı satımı ihracatı, İthalatı, İmalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve ticaretini yapmak, inşaat kalıpları, imalat yardımcı elemanları, inşaat İskeleleri, ayarlı dikmeler, bağlantı elemanları, yangın merpenleri, preakast beton kalıpları, prefabrik beton kalıpları, inşaat tesisat ve taahhüt islerini yapmak. 4- Şirket taşeronluk, şantiye şefliği ve teknik müşavirlik hizmetleri verir. 5- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 6- Şirket ter türlü hava, kara deniz yollarına ve işletmelerine ait tesis ve terminallerin mendirekleri liman dolgu islerini liman depo ve özel antrepolarını gemi tamir ve inşası ile ilgili tersane ve kızakları her türlü liman ve yat limanı ile ilgili inşaatların proje dizayn ve kontrollük islerini yapmak ayrıca her türlü tesisleri her türlü yapıları her türlü eski ve yeni stilde saray, kasr ve villalar, camiler kütüphaneler inşa etmek ve taahhüt de bulunmak. 7- Şirket her türlü resmi ve özel inşaat tesisat, taahhüt ve onarım İsleri yapmak, eski eser onarımı restorasyonu yapmak, bu konuda taahhütlerde bulunmak, park bahçe sera gezi ve mesire yerleri inşa etmek düzenlemek ve buralarda işletmeler ve bir başkasına ve taşeronlara devretmek ve yaptırmak, Her türlü gümrük sahası satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi ,işletmelerini yapmak ve yaptırmak. 8- Konusu ile ilgili her nevi resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak, devretmek. Her türlü resmi ve özel inşaat yapmak. Yapıların demir alüminyum plastik doğrama islerini ahşap ve pvc esaslı yapı elemanları ile binaların çelik konstrüksiyon isleri ve gerekli malzemelerinin imalatını ithalatını ihracatını ve alım satımını yapmak. 9- Her türlü hırdavat ve nalbur iye malzemelerinin ithalatını ihracatını, alım satım ve pazarlamasını yapmak. 10- Binaların su dağıtım şebekelerini, atık su sistemlerini. Her türlü sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve doğal gaz tesisatı projelerim gerçekleştirmek döşemek bu islerle ilgili ihalelere girmek, aldığı ihaleleri devretmek, başkaları tarafından alınmış ihaleleri devir almak, Doğal gaz tesisatının makine ve cihazlarının imalatını, ithalatını ihracatını, alım satımını yapmak. 11- Elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatlarının yapımlarında kullanılan malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatın ve alım satımını yapmak 12- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13- Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. B - GIDA SEKTÖRÜ 1- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. C - OTOMOTİV SEKTÖRÜ 1- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Fatih Mah.954.Sk.Eskonak Sitesi B Blok No:2-4/8 Esenyurt