Seyyah Gayrimenkul Danışmanlığı Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Seyyah Gayrimenkul Danışmanlığı Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Seyyah Gayrimenkul Danışmanlığı Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Mücella Susmazer imzasıyla kuruldu.


Seyyah Gayrimenkul Danışmanlığı Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Mücella Susmazer imzasıyla kuruldu. 


Seyyah Gayrimenkul Danışmanlığı Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI Her türlü gayrimenkul ve eski eser uygulaması, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket iştigal konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul ve menkul mallar ve taşıtları satın alabilir satabilir işletebilir kiralar veya kiraya verebilir. Ticari kar elde edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, ifraz, tevhit, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Tapu Dairelerinde Gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tahsisi, ifraz, tevhit/parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.   İNŞAAT Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.


Seyyah Gayrimenkul Danışmanlığı Restorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adres; Boyacıköy,Emirgan Mh.Hekimata Cd.Seyyah Sk.101 Ada 48 Par. Sarıyer